Проповеди върху Откровение

Проповеди върху Откровение

„чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“
Ефесяни 3:17‭-‬19

Духовните неща са вечни, а материалните- временни.
Бог даде дух на човека (Адам), Бог му вложи този дух и му даде индивидуалност (душата). Всички сме различни индивидуалности, но духът е един. И Бог ни е дал тела.
Проповедта на Йоан Кръстител: "Покайте се, защото Небесното царство наближи!"
Променете си мисленето от плътско към духовно, защото не можете така с плътско мислене да разпознаете Небесното царство. Ние не разпознаваме с очите, а със сърцето.
Сърцето ни се протяга към Словото, но умът е по-скептичен.
Ние се спасяваме (новораждаме), за да се осветим.
Не търсете външните белези, дяволът така заблуждава.
Дяволът използва материални неща, за да ти вземе вечното и ценното (душата).
Когато дам приоритет на плътта, духът ми се наскърбява. Но плътта, за да продължи да ме управлява, започва да обвинява някой друг за състоянието, в което се намирам. 
Настройките пречат да се всади Христово Слово в сърцата. 
Как се получава откровение? Без откровение не можем да живеем, откровението е храната на вярата, за да може тя да устои и да расте. 
Истинското откровение се корени в любовта, не в знанието и ума. Когато се вкорениш в любовта и в сърцето си се пазиш от упрек и настройки, и постъпваш с любов, тогава Бог ти разкрива Своето слово. 
Отношението, което имаме в сърцето си към Бог, е определящо за получаването на откровение. 
Имаме нужда от спасение не само на нашия дух, но и на нашата душа (освещение на душата). И на базата на освещението на нашата душа, ще получим и възкресението за вечен живот на тялото. 
Да дадем пълен контрол на Бог над мислите ни, желанията ни, индивидуалността ни. 
Божията праведност е Неговото желание да стоим пред Бога правилно и праведно.
Кой си ти? И кой е Бог в живота ти?
Ако си материално ориентиран- Бог за теб е Този, Който удовлетворява твоите материални нужди.
Ако си духовно ориентиран - Бог ще бъде Твоя Цар и Господар, Всемогъщият, Този, на Който принадлежи цялата слава и величие и отношението ти към Бог няма да минава през това, което получаваш от Него.
Трябва да си духовен, за да получиш отквовение от Бог. Чрез вяра- вярата е дар от Бога, дух на мъдрост и откровение. Вкоренени в самата личност на Бог.
Мъдрост е, особено за младите хора, да четеш Притчи и Еклесиаст.
Ако нямаш Христовата любов, не можеш да угодиш на Бога.
Всичко идва от съзнанието, което имаш- духовно или материално съзнание за себе си имаш.  Дух, който има душа и живее в тяло. 
Кой си ти? Дали си плътски или духовен, дали си като Исус.
Дяволът също дава, света също дава, но Исус ни дава Своя мир, но не както светът ни дава. А мирът няма материално изражение.