Проповеди върху Поклонение

Проповеди върху Поклонение

  • 1
  • 2

Изповедта сама по себе си не прави много неща.
Тя има сила тогава, когато идва от сърцето!

Когато приемаме Словото, което е светлина и живот, няма да имаме тъмнина в себе си!

Исус Навиев 1:7-8

“Размишление” на еврейски е свързано с изговаряне на определени неща.
За да ги изговаряш тези неща, ти трябва да ги държиш в ума си.

По-силният мотив, който ще те кара винаги да се молиш, е самата връзка с Бога / любовта към Бога!

Аз съм спрял да се моля, защото съм се дистанцирал от Бога.

“Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.”
Аз се приближавам към Бога, когато сложа своя фокус върху Него.

“Бог повиква в действително съществуване неща, които не съществуват.”
Ние приемаме неща (определени вълни) и предаваме неща.

Битката е да могат нещата от душата да влезат в нашия дух.
Тази информация тогава винаги влияе на твоето съзнание.
“От сърцето са изворите на живота.”

Когато аз се моля, вървят много неща в мен, но има неща, които ме хващат!
Когато дойде един стих, веднага започвам да търся подобни стихове в Словото – Библията сама обяснява себе си.
Когато аз размишлявам върху стихове, идват конкретни неща като думи или въпроси вътре в мен.

Исая 55:6

Кое е най-важното?
Защо умря Исус Христос?

Много пъти Бог говори на старозаветните пророци с видения.

“Свърши се.” – “Завесата на храма се раздра от горе до долу.”

Исус Христос умря с една единствена цел, на която всичко друго е било последствие – за да възстанови връзката ни с Бога!

Преди грехопадението Адам и Ева бяха еднакво адекватни към духовния и към материалния свят.

Пророците виждаха в духа.

С духовната им смърт Адам и Ева продължиха да живеят, но станаха слепи към духовната реалност.
Вътре в тях се беше случило нещо много дълбоко – Божият Дух беше напуснал и беше дошъл сатанински дух – тяхното духовно ДНК се промени.
Изведнъж Адам започна да се страхува, да се срамува и да лъже.
Когато ти приемаш сатанински мисли, ти приемаш в себе си смърт – те започват да изкарват всичко Божествено от нас.
Промяната на духовното ни ДНК от сатанинското към Божието е нашето новорождение.
Ако някой изповяда Исус, но не иска да чете Словото, да се моли и да ходи на църква, това означава, че той няма нова природа – той не е новороден.
Вътрешната духовна природа се храни с духовни неща.

В една църква може да има спасени и неспасени хора.

Божествената природа започва да те тегли към Божествените неща.

В началото ти може да не разбираш Библията, защото умът ти още не е обновен.

Когато аз чета Словото, Го говоря и Го държа в ума, То в един определен момент “пропада” от ума в духа ми.
Тогава То служи като филтър, за да изпитва всичко, което идва до нас.

Евреи 5:11
Да бъдеш ленив означава да си мързелив.
“Много сте бавни – нямате желание да слушате!”
На всеки е дадено да разбира Словото!

Бог никога не насилва никого!

Евреи 5:7-8
Исус не се роди послушен.
Той се научи на послушание.
Исус е нашият пример, за да може всички ние да порастнем до мярката на ръста на Неговата пълнота!

Кой от тук стоящите може да каже “Аз съм като Христос”?
Преди да можем да вършим Неговите дела, ние трябва да повярваме, че ние сме като Христос!

Ние се молим Исус да ни помага в нашите неща, а не да бъдем като Него.

Много християни се молят Бог им даде сила – това е неправилна молитва!
Ние няма нужда да се молим Бог да ни направи, защото ние сме в Христос!
Той на нас ни е дал силата, ние не го вярваме обаче!
Проблемът ни е в липсата на вяра!
Ти не Му вярваш на Словото, а казваш, че иначе вярваш!

Има духове на религия, които пречупват Словото под друг ъгъл.

Исая 55:1-11
“Вие, които сте жадни, елате при Мен.”
“Аз съм Изворът на живите води!”
“Елате при Мен всички вие, които сте отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя.”

Бог казва: “Единственото, което Ми угажда, е да търсите Мен!”
Основното нещо е възстановената връзка с Бога!

Най-важното нещо в нашия живот е Божието присъствие!
Основните пречки между нас и Бога са свързани с нашето невежество!

Ако ние не успеем да привлечем Божието присъствие тук, ние си губим времето!

В Божието присъствие се крие Божието помазание.
А в помазанието е включено всичко друго – изцеление, снабдяване, преуспяване!

Историята за Нееман
Колкото и да си богат, умен и влиятелен – ако има грях в живота си, ти си нищо!
Слугинята каза: “Ако господарят ми отиде при пророка, Господ ще го изцери.”
Много пъти хора около нас, които са издигнати, имат нужда от това, което е вътре в нас!
Важното е какво имаш вътре!
Това, което ние имаме вътре в нас, не се влияе от външни позиции.
Важна е позицията ти в Христос!
Нищо не можеш да направиш (сам)!
Нееман каза накрая: “Аз разбрах, че има Бог и Той е в Израел.”

Ние сме призовани да носим светлина там, където има тъмнина!
Тази слугиня (на Нееман) може да е била никой по онова време, но Господ я използва, за да обърне сирийски генерал!

Ние не можем да привлечем Божието присъствие, защото се събираме – ние Го носим със себе си!

“Бог обитава сред Израилевите хваления.”
Бог обича хвалението!
“Истинският поклонник Му се покланя с дух и истина.”
Нас трябва да ни интересува нашето сърце с какво се пълни!

Историята за Анания и Сапфира
Анания и Сапфира не паднаха мъртви, защото излъгаха Господа за пари.
“Защо допусна Сатана да изпълни сърцето ти?”
Когато Сатана изпълни сърцето ти, Господ излиза вън!
“Сатана те уби, защото той е човекоубиец!”
Всеки един път, когато израилтяните умираха в пустинята, техните грехове ги погубиха!
“Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да преброи Израел.” – “Господ подбуди Давид да преброи Израел.” – това не е противоречие.
“Щом искате да се покланяте на идоли, аз допускам този, на когото се покланяте, да действа срещу вас!”
“Никак няма да те оставя…”

Всеки един път, когато ние допускаме светски мисли вътре в нас, това е наше решение!
Това е отношение (към Бога)!

Мат. 4:1-3
Лука 4:1-2
Святият Дух не Го водеше да пости, а Той реши да пости!
Исус знаеше “Ако Аз в момента дам на плътта, Сатана ще Ме победи!”
Когато има война, гладът помага много!
Ако ние храним плътта, тя ще порастне и ще загубим духовната битка!
Виждате ли колко е важен постът?
Сатана днес има голяма сила върху много вярващи, защото той ги е хванал чрез плътта им!
Ако ние не постим, ние губим!
Липсата на молитвен живот и пост пречи на вярата!
“Вярата идва от слушането на Христовото слово.”
Слушането на Словото не е като покорството на Словото!
Приемането е да Му се покориш!
Няма как ти да се покориш на Словото, ако даваш място на плътта!
“Ключът, за да порастнете, е пост и молитва!”

Механизмите, с които действа Сатана, се виждат ясно в пустинята:
1. започва с яденето/угаждането
Ние не живеем, за да ядем!
Ако хапвате до към 6 часа и си лягате гладни, ще имате спокоен сън.

Фокусът е Божието присъствие!

Да се покланяш на Бога означава да се жертваш – да дадеш себе си!
Тогава Бог ще приеме хвалението и молитвите ти!

Когато Бог се появи някъде, Той веднага започва да действа!
Той е Бог на реда.
Той започва да слага нещата в ред – веднага започва да изцелява и освобождава и ние ще се вълнуваме от Божието слово!

Ако ние не съблюдаваме Божието присъствие през цялото време, ние идваме тук замърсени.
Той идва там, където Го почитат!
Когато ти си в ред, ти ще видиш Бог!

Любовта не можеш да я намериш в църквата – Бог е любов и когато пребъдваш в Него, ти ще имаш любов!

Нека да си поставим тази година за цел през цялото време да привличаме Божието присъствие!