Проповеди върху Последното време

Проповеди върху Последното време

„Стани, светѝ, защото светлина дойде за теб и славата Господня те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята и мрак – племената; а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете – при бляскавата ти зора. Вдигни наоколо очите си и виж: те всички се събират, идват при тебе; синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце . Тогава ще видиш и ще се зарадваш , и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; защото изобилието на морето ще се обърне към теб, имотът на народите ще дойде при тебе.“
Исая 60:1-5

Ние сме призовани на първо място да бъдем оптимисти, да издигнем главите си (Лука 21:28).
След това, когато Бог събере силата си, всички ще се явим доброволно, в свята премяна, а младите Му ще излязат като росата от утробата на зората (Псалм 110:3). Бог иска от нас святост и посвещение.
И последното е да вършим Божията воля. Ние за това сме тук да вършим Божията воля, тогава Бог ще ни издигне (I Йоан 2:17). Да вършим Божията воля е да премахнем тези неща, които се клатят (Евреи 12:25-29). Кои са тези неща, които се клатят- тези, които са направени неща, за да останат тези, които не се клатят, които не са направени от нас.
„Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание; защото нашият Бог е огън, който пояжда.“
Евреи 12:28-29