Проповеди върху Пророческо Слово (Страница 3)

Проповеди върху Пророческо Слово (Страница 3)

Бог не е свършил с изненадите за тази църква!

„Над високи има по-високи и над тях има още по-високи.“

„В недоумение съм, но не до отчаяние.“

Има тази постоянна битка в нас – дали Бог или дяволът ще утвърди своя печат върху нас.

Всичко започна с бунта на Сатана.

Всяко нещо в Библията има послание, което то носи!

Бог е животът и всичко, което Той прави, носи Неговия живот със себе си.

Колко е страшно човек да бъде сляп!

„Не ставайте мнозина учители, за да не паднете в по-голямо осъждение.“

Исус забрани на Своите ученици да говорят за Него, защото те още не бяха прогледнали – Святият Дух не беше още в тях.

Ако не си готов човек да те води, не си готов Бог да те води!

Не трябва да бъдем водени от ангели – ние трябва да бъдем водени само от Божия Дух.

Бог е избрал да ни води чрез човешки тела.

„По-младите покорявайте се на старейшините, всички един на друг се покорявайте.“

Най-добрият водач е този, който знае най-добре да следва!

Много от Божиите хора се подготвят още от детинство.
Има значение човек къде се е родил.

Бог избра Исус да се роди в семейство на благочестиви хора, но те не бяха богати.

„Исус като се усъвършенства стана причина за спасение на тези, които са Му послушни.“
Без послушание няма резултат!

Богатството ти не може да замести теб.

Ако Йосиф нямаше почит към синагогата и към водачите, и Исус нямаше да има това отношение.

Много пъти поведението на бащата се копира от детето и то с мегафон!
Родителите са за децата в един момент като бог.
Вижте колко е важно в каква атмосфера растат нашите деца!

Абсолютно всичко има значение!

Има родители, които са ревностни за Бога и търсят Лицето Му и си мислят, че Бог ще се погрижи за всичко останало – не се заблуждавайте!
Това че ти си ревностен за Бога, няма да компенсира липсата ти на отговорност в семейството!

Бащата е свещеникът в дома, който има отговорност да чува от Бога и да учи дома си на Божия закон.

Бог може дори да говори чрез едно магаре!
Господ може да използва и крадци, и мошенници, и прелюбодейци!
Докато те са ревностни за Божиятя воля, Бог ще ги използва въпреки техните слабости и после ще си понесат наказание за греховете им.
Но Бог предпочита да са верни хора докрай.

Евангелието на Господ Исус е като едно дете и Бог иска днес да Го повери в нечии ръце.

За да може Божието Слово да действа мощно чрез теб, то трябва първо да порасне вътре в теб.

Ние трябва да пазим сърцата си чисти!

1 Петър 2:1-11
Вижте как започва главата!

За да може да влезеш в Божието призвание и да станеш наистина църквата на Бога, трябва да следваш 4 стъпки:

1. Да вземеш решение с твоята воля да бъдеш такъв, какъвто Господ казва, че си!

Господ няма да го направи вместо нас – ние трябва да го направим.

„Заради това, че те се отхвърлят много пъти от решенията си, Аз не мога да нарека Моите хора Мой народ.“

1 Петър 2:1
Това са пет крайъгълни камъка във вашия живот.
Те идват от нечисти духове, които вървят винаги заедно.
Те замърсяват сърцето.

На много от вас Словото е само на интелектуално ниво!
Ако Божието Слово не управлява сърцето ти, не можеш да се молиш истински!

Мат. 16:13-18
Исус каза на Симон: „Отец Ми ти каза кой Съм Аз, а сега пък Аз ти казвам кой си ти.“
После, говорейки на Петър, Исус не гледаше Петър, а Сатана в него.
Когато ние разделяме духовете от братята и сестрите, ние ще вървим в единство!

2. Желание
1 Петър 2:2
Само новороденото бебе иска чистото майчино мляко.

Фил. 2:12-13
Ние можем да разчитаме на Божията подкрепа.

Дяволът дава в света много неща, които имат вкус, но нямат съдържание!

Бог казва: „Пожелавайте истинските неща, правилните неща!“

Много християни четат Библията, но повече четат разни книги и слушат проповеди.

Бог иска да искаме чистите неща!

3. Опит
1 Петър 2:3

Евреи 5:11-12
Няма голямо значение колко време си във вярата – има значение какво правиш през това време!

В Царството на Бога не дипломират по заслуги!

Не е толкова просто нещо да станеш служител!

До първите няколко години във вярата няма да станеш служител, защото си още неопитен в учението за правдата!
Да бъдеш опитен в учението за правдата означава Словото да е трансформирало живота ти!

Характерът е ключът!
Когато имаш вече характер, можеш да учиш други хора.

Опит означава да обучиш чувствата си – да опиташ, че Господ е благ лично в твоя живот и в твоето семейство!
Ти ако не можеш да водиш семейството си, как ще водиш Божията църква?

„Ако слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата.“

4. Жертва
1 Петър 2:4

Ако ти отхвърлиш нечистите неща, копнееш за чистото Божие Слово и прилагаш на практика това, което Бог те учи, ти ще бъдеш отхвърлен от хората!

Когато Давид отиде на бойното поле при Голиат, брат му първи го отхвърли.
Но Давид не искаше да слуша нападките на братята си, а искаше да чуе какво казва царят.
Давид да убие Голиат беше начинът, по който Бог го заведе в царския двор.
Там той трябваше да се научи да прощава.

Ако ние не се освободим от тези нечисти духове (от 1-вата стъпка), те ще ни пречат постоянно да влезем в пълнотата на призива си и накрая ще го изгубим.

Когато станеш жертва, ти не мислиш вече за себе си!

Фил. 2:1-11
Да бъдеш жертва означава да не гледаш вече за себе си.

1 Петър 2:5
Живият камък трябва да се вгради – това е свободно решение на човека.

Ефес. 2:19-20

„Крайъгълният камък е камъкът, който обхваща ъгъла – Аз Съм този камък, а около Мен са апостолите и пророците.“

Ние се вграждаме в Духа.
Църква се гради на един дух.

Бог иска и нашето събрание да го направи църква!

Не можеш да служиш в църквата, само за да вземеш от помазанието, за да изграждаш свое собствено служение – няма да стане!

Слушайте тази проповед отново и отново и размишлявайте!

Когато станем църква, ще започнем да растем!