Проповеди върху Святост

Проповеди върху Святост

  • 1
  • 2

„Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас. Затова нека празнуваме – не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.“
1 Коринтяни 5:7‭-‬8

Ние сме Божиите специални части за това време.
Сега е време за подреждане на приоритетите ни.
Бог трябва да бъде на единственото място в сърцето ни!

Той е над всичко и всеки.
Бог не прави нищо без да сподели с пророците си.
Това, което „ядем“ се отразява в живота ни.

Нашият критерии трябва да бъде само Словото, за да не губи чувствителност.
В момента има два типа хора: Които живеят в Содом и Гомор и такива,които не живеят там.
Терена на който се водят битките е нашият ум,вътре в нас
Не може да влезеш в територията на дявола и той да не направи нищо,ще иска да влезе в теб.
Плътските страсти воюват против душата
Ако имаме живот от вътре ще го имаме и от вън.
Грехът привлича нечисти духове. Всеки път когато предадем очите,ушите и умът си на греха отваряме врата за демони и проклятия
Духовният свят се интересува от качеството на хората!
Маслото (духът) е нещо лично,не можеш да го вземеш от друг. Сега е време на подготовка. Злоба и нечестие трябва да се махнат от нас.