Проповеди върху Характер

Проповеди върху Характер

Въпросът е имаш ли Христов характер?

Помазание без характер може да бъде опасно.

Яков беше кротък, но с борбен характер.

Истинското благословение не е материалното, а духовното. Благословението на Яков беше духовно, а на Исав- само материално.