Вярата е идентифициране с Христос

Вярата е идентифициране с Христос

Днес много хора наричат правилата – вяра. Дори ние свързваме самата вяра с правила.
Нашата основна роля, когато водим хората при Христос, е не да ги водим при закона, a при Духа.

Трябва да позволим на Святия Дух да ни води и упътва.