Бог има отговор за живота ти

Бог има отговор за живота ти

Всичко, в твоя живот е за Божия Слава.

В сезона на успеха, дръж себе си малък, в собствените си очи.

Не спирай да благодариш на Господа.

Всичко, което имаме, го дължим на Бога.