Божията любов и милост към света

Божията любов и милост към света

„Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. „
Евангелието от апостол Йоан 3:17