Вграждане в църква – II част

Вграждане в църква – II част

„Днес ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си.“
Когато ние не разбираме, ние може да си закоравим сърцата.
С години аз съм вярвал, че това се отнася за невярващите.
Това се отнася за нас.

Ценностната система на света е тази на дявола.

„Не яжте от него (дървото за познаване на доброто и злото).“
Бог мрази смесицата!
„Да-то“ е „да“, а „не-то“ е „не“.

Има два вида истина – едната е вечната истина на Божието Слово, а другата е това, което някой на момента казва и определя.
Трябва да вземем решение на кого ще повярваме!
Ние казваме „аз вярвам – Исус е платил цената за мен“, но се съгласяваме с лекарските диагнози.
Това е смесица.
Много пъти ние искаме да слушаме свидетелства (за изцеление например), защото не вярваме на Свидетелството на Божието Слово!

„…защото нямате Божието Слово постоянно в себе си.“

Ние понякога сме такива манипулатори – понякога всичко сме готови да направим само и само един човек да изповяда Исус!
Но само една изповед не означава много.

Вярата идва от Бога.

Може ли един човек, в когото Словото не е авторитет, да възбуди вяра в други хора?

Евреиските празници не бяха човешки празници – Бог ги беше постановил и всеки един от тях имаше пророческо послание.

Авраам си беше езичник, но Бог го избра и го изведе от неговото родно място, защото иначе те щяха да го манипулират.

„Целият свят лежи в лукавия.“
Почти целият свят празнува Рождество на 25.12., но вярвате ли, че дяволът ей така ще позволи да се празнува такъв празник?
Никъде в Библията не можеш да видиш поне малък намек, че трябва да празнуваме Рождество Христово.

„Излезте отсред тях и отделете се.“

„Не постъпвайте според техните традиции.“

Няма значение ние какво мислим – има значение Той какво мисли!

В нас има доста крепости и предубеждения.

„Ние събаряме всяка помисъл, която се издига високо против познаването на Бога.“

Не можем да направим нищо срещу Сатана докато не се смирим!
Не можеш да изгониш нечист дух, ако не си покорен на Бога!

До голяма степен това, което прави дявола силен, сме ние.
Сатана използва нашите дарби и таланти.

„В Него е цялата пълнота на премъдростта и знанието.“

Времето е кратко!
Колкото и да е добър и милостив Бог, това си има граници!

Бог е много добър Баща!

Ние много пъти хленчим и се оплакваме пред Бог и Той ни дава, но това не е нормалният начин.

Бог казва на Исус Навин: „Стани и прекоси Йордан и превземи земята, която Съм ти дал.“

Бог ни казва на нас: „Дал Съм ти цялата власт! Стани и бъди светлина на този свят!“

Марк 16:13-15
Господ Исус постоянно им говореше за Неговата смърт и възкресение, но учениците Му пак не Му повярваха!

Това, което слушаме в момента – какъв е смисълът, ако не го вярваме и практикуваме?
Господ ни дава Словото Си, за да можем ние да вършим делата Му!

Църквата на Господ Исус е тази, която трябва да управлява!

„Господ Исус ги смъмри за неверието и коравосърдечието им.“
След това Господ Исус духна върху тях и ги поучаваше – нямаше нужда от емоции.

И да видиш Господ Исус – това не означава, че ще имаш вяра!

Марк 16:16
Най-напред е вярата.
Да повярваш означава да приемеш Неговото Слово и Неговия авторитет и да Му се покоряваш!

Не може един човек да свидетелства без Святия Дух!

Ако ти свидетелстваш от духа си, тогава Святият Дух ще докосне сърцето на човека и ще го промени!

Исус им забрани да свидетелстват докато не бъдат кръстени в Святият Дух!

Никой не може да свидетелства за Господ Исус, ако не действа Святият Дух чрез него!

„Отделени от Мен нищо не може да сторите.“

Случаят, когато Авраам отиде в Египет

Много християни първоначално повярват, но когато настане „глад в тази страна“, започват да гледат към света.

Най-страшната заблуда е смесицата в нашия ум!

Любовта е крайна!
Когато ние се лутаме между двете (Бог и дявола), в крайна сметка ние няма да получим нищо!

Сатана иска да ни съблече от Божията слава и присъствие, защото такива християни не са опасни за него!

Стотици хиляди християни се новораждат, но колко от тях стигат до зрялост и извършват призванието си?

Марк 16:17-18
Всеки повярвал трябва да гони демони, да бъде кръстен в Святия Дух и да говори на езици.
Освен това ще бъде имунизиран срещу всякакви отрови на дявола.

Днес на света има само десетки служители, които Господ използва мощно, а останалите милиони християни какво правят? – Търкат столовете.

Защо масово ние повярвалите не ходим в тези знамения?
Той ни е дал силата и властта.

Йоан 2:23-25
Господ Исус много добре си направи сметка за кого умира, за да може днес ние да не се чувстваме повече грешни.
Това, че вършиш грехове, не те прави грешник.
А човек, който е грешник, върши грехове, защото идват от неговата грешна природа.
Святият Дух дойде в нас, за да може да имаме съзнание за нашата праведна природа поради Него.
Ние сме светии, защото Святият Дух живее в нас!

Нечистите духове не чакат покана да работят, но Исус никого не натиска!

2 Кор. 3:17
Божият Дух е Господар и навсякъде, където Той господства, има свобода!

2 Кор. 3:18
Да гледаш Господната слава означава, че ти си позволил Святият Дух да изявява Господ Исус в теб и чрез теб!

Святият Дух прави Господ Исус видим чрез нас!
Той налага Божествената природа вътре в нас.

Нечистият дух натиска човека отвътре и иска да пречупи волята на човека, за да може да се изразява чрез човека.
Нечистият дух иска да нарани душата на друг човек чрез теб.
Те получават удовлетворение от това да нараняват други.

Има християни, които се въздържат, но нечистият дух им пречи да растат духовно.

За да бъдеш свободен от нечист дух, ти трябва да го разпознаеш и да му обявиш война.

Има много хора, които не са свободни, защото са привързали плътската си природа към нечистия дух.

Дяволът не може да ти направи нищо, ако не влезе вътре.

Сатана се е прецелил към мъжете, защото те са сърцата на семействата си.
Прецелва се в пасторите, защото те са сърцата на църквите си.

Исус Христос предаде Себе Си за църквата!

Ефес. 5:25-33
Единственият начин, по който дадена част може да бъде свързана с главата, е тялото.

Преди Господ да използва даден човек, Той иска да го вкара в църква.
В църква са хората, които се покоряват и са послушни на Бога.

Целта на даровете на служение е за изграждане на Христовото тяло.
Акцентът пада не върху тях самите, а върху служенията им.

За да може Святият Дух да снабдява твоите нужди, трябва да си включен в организъм (църква)!

Много християни идват в църква с презумцията да изграждат собствените си животи!
Исус предаде живота Си за църквата, но много християни са само в църквата за лична полза!
Това е една от основните причини християните да не растат.

И в семействата ни има караници и напрежения, но ние не ги напускаме заради това!
Който напуска църквата, напуска Господа!

Не може ли да имам същото помазание като някой служител?
-Може, но става чрез посвещение!

Агей 1:3-11
Това Господ го направи.

Проблемът е в това, че ние самите сме се дистанцирали (от Господа и църквата)!

Да си органично свързан с църквата означава да не можеш да живееш без нея и постоянно да се молиш за братята и сестрите и да се интересуваш за състоянието на църквата!
Когато ние сме свързани, ние постоянно ще знаем какво става с братята и сестрите и ще ходайстваме за тях, когато Духът ни подбуди.

Първата църква бяха в единство, защото Святият Дух ги беше свързал!

Ти си призован да бъдеш в потока на тази информация и на тази сила (в църквата)!

Много пъти хора не се вграждат в църквата, защото мислят за собствените си неща.

„Всяка една част допринася за изграждане на Тялото.“

Има много деца, но не всички са Негови деца.

Ако някой каже, че в църквата няма любов, това означава, че той самият е престанал да дава любов!

Ако ние сме вградени и даваме, винаги ще получаваме (двойно и десеторно повече)!

През годините колко хора са се посветили в църквата?

Църквата е и отвън – тя е навсякъде и ние сме постоянно свързани!

„Обичай ближния както себе си.“
Това означава да мислим за ближния както за себе си!

Когато ти на малкото си верен, Той ще те постави на многото!
Когато ние сме верни да се грижим за материалните нужди, Господ ще ни повери да снабдяваме и духовните нужди!

Иди и покажи грижа на някой човек.
Той след време ще обърне внимание на това.

Имаме нужда да се изплашим от Господа!
Като резултат от това те отидоха и се захванаха да работят (в книгата Агей).

Агей 2:4, 2:9

Вашето присъствие на това място не е заради мен, а заради Господа и заради братята и сестрите.

Ако сега не се вграждаме в Господния дом, ще дойдат дни, когато дори и да искаме няма да имаме тази възможност!

Или даваш живота си, или нищо не получаваш!

Когато казваме „никой не ме търси“, казваме „няма Бог“.

Има много лоши неща в нашите сърца, а Святият Дух иска да пробие чрез нас!

Ако ние не се смирим и не се покаем, идва огън и няма кой да ни избави от него, идват гонения!

Сега е времето, когато да кажем „Ще търся Лицето на Господа всеки ден независимо от всичко!“

Библията ни казва първо да се научим да си почиваме в Него!
Ако ти се научиш да си почиваш в Господа, всичките ти нужди ще ти бъдат снабдени!

„Когато ти се върнеш при Мен, тогава Аз ще Се погрижа за всичко!“

Бог иска да имаш време за всичко!

Когато казваш „нямам време“, казваш „нямам време за Бога!“.

Всеки един път, когато ние изявяваме себе си, ние се отричаме от Бога!