Вграждане в църква – III част

Вграждане в църква – III част

Пророческо Слово:
Дайте Ми сърцето си на 100% и ще видите Моята слава!

П-р Вениамин:
Господ е същият!

Когато ние наскърбим Бога, това не ни отнема позицията на праведност в Него!
Но ако ние се закоравим в греха, ние показваме на Бога, че не искаме тази позиция на праведност!

Всеки може да бъде изкушен – със сигурност ще бъдеш, ако живееш в плътта си!

Когато ти се родиш в едно семейство, това означава, че Господ е определил да се родиш там.
Всяка част от Тялото има своето място.
Когато Бог те е родил някъде, Той има дългосрочен план за теб.
Той иска ти да бъдеш здрава част от Тялото и да допринасяш за неговия растеж.
Бог иска Тялото Му както да расте числено, така и да расте качествено.
Когато си вграден някъде, ти естествено получаваш подбуди какво да правиш!
Господ подбуди Мойсей да посети своя народ.
По същия начин е с Тялото Христово, но въпросът е дали си вграден!
Само да си вградена част – ще започнат да идват команди към теб от главата.
Има един такъв период, в който ти да помагаш на различни места, за да може да порастнеш преди да влезеш в своето служение.

Нашето християнство не е в неделя сутрин два часа на събрание.

Винаги храната, която ядем, освобождава енергия.

Неудовлетворението не идва от социалния статус.
Но то идва от това, че не се вграждаш!

Ако всеки ден започнем да се молим ревностно пред Бога за делото (за братята и сестрите и за църквата), ще виждаме чудеса!

Много е тъжно, когато в църквата има много дейности, за да се задържат хората.

Материалните потребности не трябва да са водещи в нашия живот.

Връзката ти с Бога е достатъчен повод, за да може ти да искаш да я споделяш с други хора.

Обикновено по празниците нищо не става (когато каним хора), защото това е религия.

След като си се подготвил за това и си се молил, ти започваш да споделяш това, което Господ ти е вложил в сърцето, с другите хора.

Агей 1:8-10
„…поради религията, която е във вас.“

„Отделени от Мен не може да сторите нищо.“
Ние нищо не можем да направим!

„Докато има религия, Аз няма да дам растеж!“

Агей 10-12
Страхът от Бога дойде поради послушанието към Бога.

„Страхът от Бога е начало на мъдростта.“

Въпреки че Данаил имаше заплаха за живота си, той не спря да се моли и да търси Бога.
Той имаше превъзходен дух – той ги превъзхождаше чрез Божия Дух.
Бог издигна Данаил, защото той почиташе Бога и се покоряваше на заповедите Му.
В това последно време Господ иска да издигне и теб.

Агей 1:14
Когато дойде страх от Бога върху тях, Господ подбуди духовете им.

Това да разбереш как и какво да служиш, няма да дойде от човек!
Но може да дойде чрез човек.

Щом Господ е позволил да се събереш с определен човек, значи сте един за друг!
Бог не прави грешки!
Ние трябва да оценяваме това, което Той прави.

Когато виждаме слабости в нашия партньор, ние трябва да се молим за него и да го подкрепим.
Същото се отнася и за децата (и внуците) ни.
Много е важен и личният пример, който даваме на другите.

Основата на християнството е смирение и покорство!

Ако ние го чуем това Слово и се смирим, Бог ще ни даде страх от Него, за да можем да го практикуваме.

Отец дава добри неща на тези, които вярват в Него.

Аз съм много благодарен на моите родители, че ме въведоха в Царството.

При Бога децата не се водят в църквата, а вкъщи!
Там се показва на какъв бог служиш!
Бог ще благослови това семейство, което се стреми да следва Словото!

Ние трябва да бъдем християни 24 часа в денонощието!

Има позиции в небето.
Не можем всичките да бъдем на едно и също място (в небето).
Ще има различни награди.

Трябва да бъдем мъдри хора.

„Бог мрази напускане.“
Това е, защото Той е Бог на завета.

Когато Мойсей удари канарата два пъти, Бог му каза: „Понеже ти и брат ти не Ме осветихте, няма да влезете в земята.“
Същото беше и с Илия, когато избяга и Бог му каза да помаже Елисей за пророк.

Бог иска да си мислим за Божествено здраве.

Първият път, когато човек падне, става по-лесно.
Много пъти, когато за първи път се помолим, нечистият дух веднага излиза.
„Второто състояние става много по-тежко от първото.“

Ако Сатана може да те откъсне (от Бога), това е най-доброто нещо за него.

Тялото (Христово) е защита за нас.

Историята за Рут
Рут показа невероятно посвещение към Ноемин.
Тогава Ноемин реши да я благослови.
Господ промисли за Рут – лично Бог се погрижи за нея.
Ние сме определени от Бога да бъдем част от Неговото родословие.

„Искате, но не получавате, защото зле искате.“
Не получават, защото искат с лош мотив.

Ние спрямо хората от този свят сме като генерални директори, защото ние имаме голямата картина и мислим за душите!

Ние много пъти нямаме, защото не знаем кои сме и мислим и действаме като света!

Нека сериозността на Словото да не идва от човека.
Нека да не проповядваме Словото от плътта, защото иначе става много страшно.

Бог не може така лесно да отсече някого с лека ръка, защото той има цел и намерение.

Когато ние слушаме, идва страхът от Бога.

Ако Бог е призвал един човек, Той ще го докара до там той да влезе в призива си.

Господ много пъти ми е казвал: „Стига си мрънкал! Ставай и продължавай!“

Осъзнай греха и после искай истинска прошка от Бога.
После продължавай без да падаш в същото нещо.

„Изпитвайте себе си дали сте във вярата.“
Ние много често трябва да си правим анализ на живота.
Тази година по-близо ли си до Бога?
Повече преживявания ли имаш с Него?
Повече плод ли си принесъл за Царството?
И тогава поставете си цели за новата година.
Ако не си доволен от отговорите, покай се!

Ние трябва през цялото време да сме заедно и да работим за Бога!