Верният в малкото е верен и в многото

Верният в малкото е верен и в многото

– Той не се променя, ние сме тези, които се променяме.
– От опит знам, че човек не се променя по принцип, но когато гони цел!
– Исус като се възнесе даде дарове на човеците. (петкратното служение)
– Наричаме го петкратното, но пасторите и учителите са на едно ниво, защото където е пастора, там е и учителя.
– Всеки от нас трябва да е фокусиран върху промяната, което ще го доведе по-близко до Христос.
– Целта на петкратното служение е да ни отваря очите и да не бъдем тласкани от всеки вятър на учение. Всеки един от нас също е отговорен за тази промяна.
– Всеки един от нас има дял, принос в това служение.
1 Петрово 4:10
– Дали ще има някакво служение пророческо, благовестителско и т.н. няма да ни промени. Ти трябва да се промениш.
– Основните неща Святият Дух ги свидетелства, но пророческото служение потвърждава нещата. В Новия Завет не се водим от пророци, а от Божия Дух, но пророческото служение е много ценно.
– Ако не предприемеш да разпънеш плътта е все тая кой ти полага ръце. Дори Господ Исус Христос да промени живота ти по свърхестествен начин, ако не отстояваш промяната пак отиваш назад.
Лука 13:23-33
– Исус е отворил такава врата и право да общуваме с Бога! Никое друго същество, даже ангелите, нямат достъпът, който ние имаме до Бог Отец. Даже Той иска да бъдем едно с Него, не само да общуваме с Него!
НЕ ТРЯБВА ДА БЪРКАМЕ ОБЩЕНИЕТО И СЛУЖЕНИЕТО! НАЙ-НАПРЕД Е ОБЩЕНИЕТО, А СЛЕД ТОВА Е СЛУЖЕНИЕТО! 
Данаил Несторов
                                                                        Верният над малкото е верен и над много
                                                                       – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Матей 25:14-30
– Ние сме хора, които са се запътили към Небето и трябва да знаем духовните закони. Трябва да сме подготвени за това, което ни очаква там.
– Господ Исус ни даде от имота Си.
– На първо място ние сме слуги. Ние не живеем за себе си.
– Господарят всъщност е добър, защото се доверява на слугите си.
– На второ място трябва да знаем, че всичко  което имаме не е наше.
– Господарят даде на всеки според способностите ни. Трябва да правим това, което Бог е вложил в нас. Той е Този, Който е създал вътрешното и външното на чашата. Той ни познава.
– Дори да имаш един талант – ТОВА Е МНОГО!
– Господарят се върна след дълго време. Ние чакаме Господ Исус Христос от 2000 години. За нас е много, но за Бог са два дни.
– Ние стоим на ръменете на тези, които са били преди нас. И те устояха поради принципът на верността.
– Верността е нещо, което се показва на дело.
– Слугите веднага започнаха да работят с талантите. Те го направиха, защото му бяха верни.
– Коренът на думата верен е „вяра“. Но да вярваш на някого значи да му се довериш, да го обичаш.
– Защо слугата, който зарови таланта си каза, че господарят му е лош? Защото не е обичал господаря си.
– В сърцето на този зъл и ленив слуга имаше любов, но към себе си.
– Когато човек обича повече себе си не е склонен да излезе от комфортната си зона заради някой друг.
– Верните слуги всъщност не скриха нищо от господаря си, защото го обичаха.
– Всичко започва с верността.
– Всеки един път, когато съм верен аз радвам Божието сърце!
– Библията винаги говори от гледна точка на вечността.
– Тепръва ни предстои да влезем в нашето.
– В един определен момент, когато слугите трябваше да се докажат верни те се доказаха и бяха поставени над много.
– Няма лошо да си преставаме големи неща. Няма лошо да си представяме големи служения и неща, които Бог ни е говорил. Обаче ние започваме с нещата, които са близо до нас.
– Всеки един от нас има дарба и талант. Никой с нищо не ги е заслужил.
– Това което ние можем да направим е да изградим характер, а верността е част от характера.
– Когато сме верни на Господа сме истинни, реални, действителни, автентични, правилни към Него.
– Верността към Господа има израз и към хората.
– Безполезен слуга означава, че сами по себе си без Господа не можем да направим нищо!
– Бог ни е създал да сме завинаги с Него!
– Бог има големи планове за нас, но това което зависи от нас е да изградим характер, да бъдем верни.
– Верността идва от любовта.
– Кои са нещата, които пречат на верността?
1. Себелюбие.
2. Гордостта.
– Когато Бог направи нещо, което не разбираме тогава идва времето за верността, любовта и доверието. Ето защо трябва да ходим и израстваме в познаването на Господа.
– Бог иска да се учим от Него. Когато сме в ситуация, която е описана в словото Му да знаем как да постъпим.
– Словото винаги ни говори от гледна точка на вечността, а чувствата ни ни говорят от гледната точка на „СЕГА!“.
– Нашата съдба е свързана с нашата любов, лоялност към Бога.
– В момента работим за царството, за това Господ Исус Христос да е известен. И ако сме го правили от любов, когато отидем в Небето ще бъдем много изненадани от Бога!!!!
– Неща в които се изразява верността към Бога:
1. Ние сме отговорни към дарбите и талантите, които Бог ни е дал.
2. Верността към Господа в скритото и нашия живот. В мислите, делата, когато сме сами.
3. Любов в семейството.
4. Любов към църквата, към служението. Един от изразите на верността е да имаш ЛИЧНО откровение за видението на служението, църквата!
5. Верност на Господа в света.