Врагове на нашия успех – част 1

Врагове на нашия успех – част 1

Илия Кабаиванов

– В присъствието на Господа се очаква винаги да има радост. Дори и вечер да дойде скръб сутринта идва радост!

II Коринтяни 3:17

– Толкова е хубаво да усетиш как в Неговото присъствие падат неща!

– Псалмистът казва, че когато го нападне страх ще уповава на Бога!

–  Давид беше човек, който ценеше Божието присъствие!

Псалом 27:4

– Давид разбра, че това е жизнено важното нещо! Да ценим Божието присъствие! Присъствието Му в живота ни! Възможността да сме в Неговия дом, в Неговото свято присъствие! Давид беше разбрал, че в Божия дом е Божието присъствие!

– Днес Божието присъствие може да е и в църквата, но и всеки един ден с теб!!!

– За Давид Бог беше важен! Давид ценеше Божието присъствие много!!!

– Давид разбираше, че всичко, което имаше е поради Божието присъствие в живота му!

– Колкото повече гледаме Божията привлекателност, толкова по-привлекателен става Той за нас!

Псалом 27:5-6

– В ситуациите, през които преминаваме това, което важи е Божието присъствие!!!! ТОВА, КОЕТО ЩЕ НИ ПРИВЕДЕ ПРЕЗ ТРУДНОСТТА Е БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

– Бог иска да дойде и да ни изпълни с радост!

Данаил Несторов:  Врагове на нашия успех

I Коринтяни 10:1-12

– Успeх е да откриеш Божия призив за живота си, да го изпълниш в твоето поколение и да си с Господа за вечността!

– Бог е добър и е наш Баща! Той иска ние да сме успешни и Той винаги мисли добри неща за нас!

– Ако апостол Павел казва, че са били в последните времена, то колко повече ние! Ние живеем в последните времена! Всичко, за което говори Библията се изпълнява!

– Евреите са преживявали Божието присъствие, но въпреки това са били избити в пустинята!

– Нещата, за които апостол Павел ни предупреждава са доста добре приети в нашата култура. Живеем в последните времена.

  1. Хората ще имат похот към злото. 

I Солунци 5:22

– Ние трябва да пазим сърцето си чисто от зло!

– Побеждаваме злото чрез доброто, а доброто го вкараме в себе си чрез общението ни с Бога! Когато даваме внимание на словото Му.

Матей 12:35

  1. Да не бъдем идолоколонници. 

– Кои са нещата, които крадат времето ми? Има ли нещо, което да е пред Бог в живота ми? Ако Бог не е на първо място разменяме приоритетите си става лошо!

– Ако Бог не е Бог в живота ти тогава ще се ползваш от Неговата протекция!

– Когато имаме идоли губим съзнанието за Живия Бог.

– Когато направиха идол евреите започнаха да ходят чрез виждане, а не чрез вяра.

– Когато имаме идол не можем да покорим плътта си. Ако имаме идол нямаме благодатта, която Бог ни дава да покорим плътта.

– Когато следваме идолите в живота си краят не е хубав.

  1. Бягане от блудство.

– Защо блудството е толкова голямо нещо? На първо място то е грях против тялото ни, а то е храм на Бога. А който разруши Божия храм него Бог ще разруши, защото Бог е ревнив.

– Блудство е да направиш нещо с тялото си, което е противно на Божия закон.

– Дяволът иска са сложи неща на мястото на Бога, за да загубим реалната престава за Бога!

– Това, което правим сега има отклик за напред в поколенията!

– Бог не мисли ограничено! Той мисли голямо, неограничено и включва всички в това!

  1. Да не изпитваме Господа.

– Първо започваме да се оплакваме от нещо малко, а след това един е виновен, после друг, а накрая Бог.

– Оплакването и роптанието са директна обида към Бога за това, което Той прави. Неоценяване на Божията работа в животите ни.

– Когато се оплакваме ние всъщност се оплакваме за неща, които в момента не разбираме.

– Бог ни води стъпка по стъпка и всяка стъпка е свидетелство за Божията вярност в живота ни.

I Коринтяни 10:13

– Дяволът ще се опитва да ни удря точно в тези неща, в които сме слаби. Тези неща винаги идват към нас, но Бог ни дава сила да издържим.

Илия Кабаиванов

– Затова I Коринтяни 10:12 казва да внимаваме да не паднем. Вярвам, че това е отрезвяващо.