Възстановяване взаимоотношенията с Бога чрез кръвта