Да основеш живота си на истината

Да основеш живота си на истината

– Словото казва, че има път, който изглежда прав, но сетнината му е смърт. Добре, как да разбера по кой път да ходя? Слава на Бога Той водеше учениците си, когато беше тук!
– Исус каза, че ще ни изпрати друг Утешител.
– Святият Дух се е погрижил да даде свидетелство вътре в нас.
– Бог събужда твоята съвест. Всеки един, когато прави нещо грешно, има съвест в него, което да свидетелства. Бог е Този, който се е погрижил за свидетелството.
– Творението свидетелства за Бога, творението свидетелства за Бога.
– Когато погледнеш творението виждаш твореца. Трябват ни очи, за да видим и мозък, за да разсъдим.
– Ако искаш Строителя да направи нещо за теб ще ти трябва вяра.
– Съвестта свидетелства за Твореца!
– Божието слово свидетелства за Твореца.
– Ти и аз сме живите свидетелства за Бога!
– Църквата днес е призвана да бъде стълб и подпорка на истината. Призвани сме да познаваме истината, да я вярваме и да я живеем.
– Ние се нуждаем от Духът на истината, който да ни води във всяка истина.
Йоан 4:22-24
– Истинското поклонение е поклонението от твоя новороден дух. Всичко става от сърцето!
Притчи 4:23
-Когато става въпрос за поклонение или даване Бог поглежда на сърцето! Бог гледа по-дълбоко! Има ли едно дълбоко преклонение в теб, Той гледа сърдечното ти разположение!
– Бог е Дух и тези, които Му се покланят трябва в дух и истина да Му се покланят!
Йоан 14:6
– „Аз Съм“ е личното име на Бога! Когато Исус употребява фрази като „Аз съм добрият пастир“, „Аз съм хлябът на живота“ и т.н., това ни показва естеството на Исус! Той показваше, че Отец и Синът са едно!
– Истината е в основата и кореспондира с пътя и с живота.
– Важно е на какво основааме живота си!
– Истината е Личност и е Божието слово!
– Има много неща, които да почувстваме и да чуем, но не значат, че са истина.
– Това, че е дошъл някакъв симптом в живота ти не значи, че трябва са го приемаш! Ако дойдат мисли, емоции и т.н., които са гадни, тежки, не значи, че са истина!
– Божието слово има силата да промени обстоятелствата!
– Бог е верен и праведен! Той винаги ще се грижи за Своите деца!
Исая 49:15
– Дяволът иска контрабандно да внесе страх, безпокойство, безмирие и т.н.
– Никой от нас не е застрахован от тези неща, но ние можем да им се противим!
2 Тимотей 1:7
– Когато нашият живот е основан в истината нашият път ще бъде благословен! Пътят на праведния е благословен!
– Колко ще напреднеш в пътя зависи колко време ще инвестираш с Бога, от това дали взимаш решението да си с Бога всеки ден!
– Колкото повече време прекарваш с Господа, толкова повече твоя път ще бъде благословен!
– Дори в долината на мрачната сянка сме призовани да ходим, а не да седим.
– Бог ни призовава да ходим! Има моменти, в които мислиш, че не напредваш много, но дяволът иска да вярваш това! Ние напредваме!
– В трудностите има нещо, което никъде другаде не можем да получим – ХАРАКТЕР!
– „Дарби или характер?“ Бог иска и двете! Ако ходиш само с дарбите ще се провалиш.
– Нуждаем се от одобрен характер и от дарбите на Святия Дух! Те да безценни инструменти за тялото на Христос!
– Колкото повече животът ни е основан на истината толкова повече ще благоуспяваме в пътя си!
– Благоволението на Господа е в нашия живот, когато сме решили да ходим в истината! В основата на всичко е истината!
И.Н. 1:8
– Бог иска да говорим словото Му! Не да говорим за обстоятелствата, а на обстоятелствата!
– Бог ще използва всяко едно падение, за да ти даде урок.
– По-големият проблем не е, че си паднал, а дали искаш да станеш. Когато Божието слово дойде в живота ти и те изобличи стани!
Йоан 17:17
– Как се случва процесът на освещението в живота ни? Същността на думата посвещение означава отделяне. Целта на истината е да отдели боклука от нашия живот.

– Има истина, която искаш да чуеш. Неща, които си направил, когато си постъпил правилно. Когато Святият Дух свидетелства в теб, че си постъпил правилно ти си развълнуван.

– Когато дойде истината, която да ни каже черти от характера, които да променим – това е истината, която не ни харесва. ОБАЧЕ Неговото слово идва не да ни нарани, а да ни изцели! Като скалпела на хирурга! По същият начин словото на Бога идва, за да ни коригира и изцели.
Еремия 17:9-10
Йоан 14:15-18
– Бог ще даде свидетелство вътре в твоя новороден дух, че даденото нещо е истина или не.
– Когато няма мир, няма свидетелство в нашето сърце е като червената светлина на светофара! Има опасност! Много пъти тогава казваме, че ще попитаме някого. Ние знаем кое е правилно и кое не, защото в словото Му е истината!
– Да си християнин е решение за промяна. Да си новороден е решение на промяна!
– Живота на освещение и ходене с Бога е нещо, за което се взема решение всеки ден!
– Там, където си бил слаб – там винаги ще ти бъде предизвикателство. Позволи на Исус да направи слабото ти място силно!
– Какво е лъжа? Говоря едно, а правя друго. В неделя съм един, а  в понеделник друг. Когато посочиш с пръст не забравяй, че един е към някого, а другите три са към теб!
– Има истина, която искаме да чуем и истина, от която се нуждаем! Исус иска да бъдеш свободен!
– Павел казва това, което сме разбрали и мъдрували, него да правим. По-добре да знаеш три истини и да си размишлявал върху тях и да ги прилагаш в живота си, от колкото да знаеш 30 и да не приложиш дори една от тях!
Йоан 14:25-26 ; 15:26
– Святият Дух е наречен Духът на истината. Когато се стараем да Го търсим всеки ден и да развиваме взаимоотношения с Него – тогава ще свидетелства в живота ни!
– Словото казва, че плесници от приятели са искрени! Той ще ни говори истината и иска да се съобразяваме със словото Му!
– Исус казва, че който пази заповедите Му, Той ще дойде и ще обитава в теб!
Йоан 16:7-14
– Имаме Духът на истината, за да ни опътва във ВСЯКА истина! Бог ще ти покаже кое е истината и какво да правиш!
– Когато животът ни е основан на словото Му животът ни е благословен!
– И.Н. 1:8 – Бог ни насърчава да се ангажираме повече време с това да размишляваме върху словото Му.
– Ако основеш живота си на истината ще напредваш в пътя си! „Да основеш живота си на истината“.
– Предизвикателство е животът ми да излъчва същото, което излъчва в църквата.
– Когато няма кой да те вижда, а знаеш, че Той те вижда – това е страх от Бога! Пред словото на Бога ние сме разкрити!