Доверието в Бога

Доверието в Бога

Бог създаде земята и човека и му даде право да управлява. Ние сме в позиция да слушаме а Бог да говори. Всеки път когато Бог ни показва милост е, за да ни избави от капана на дявола.

Преди Бог да направи нещо в живота ни Той сключва завет с нас! Да обърнем внимание на поведението и живота си.Колкото по невежи сме, толкова по голяма вероятност има да станем инструмент в ръката на дявола. Има различни видове слепота. Ние трябва да бъдем силни от вътре (дух, душа) дяволът иска да порази душата ни, за да ни завладее.
Когато победи Исус побеждава любовта и това значи живот! Да слушаш това, което Исус е казал и казва, това е най-важното.

Доверие в Бога = вяра. Ако това, което имаме на тази земя няма вечна стойност, значи,че не е важно. Църквата е Божията народ с различни ценности и култура. Света е друг народ,друго царство.

Ние се борим с пост и молитва,това са нашите оръжия.

Матей 11:1-11 Духът на Илия идва върху църквата, за да се обърнат сърцата на хората към Бога. Духовните хора нямат опит а познаване на Бога!Да не бъдем колебливи,да не се продаваме, да бъдем верни! Да се изпълваме с Духът- това значи да си мъдър! Не си губи времето! Търси Бога!