Доверието в Бога

Доверието в Бога

Бог създаде земята и човека и му даде право да управлява. Ние сме в позиция да слушаме, а Бог да говори. Всеки път, когато Бог ни показва милост е, за да ни избави от капана на дявола.

Преди Бог да направи нещо в живота ни, Той сключва завет с нас! Да обърнем внимание на поведението и живота си. Колкото по-невежи сме, толкова по голяма вероятност има да станем инструмент в ръката на дявола. Има различни видове слепота. Ние трябва да бъдем силни отвътре (дух, душа), дяволът иска да порази душата ни, за да ни завладее.
Когато победи Исус, побеждава любовта и това значи живот! Да слушаш това, което Исус е казал и казва, това е най-важното.

Доверие в Бога = вяра. Ако това, което имаме на тази земя няма вечна стойност, значи, че не е важно. Църквата е Божият народ с различни ценности и култура. Светът е друг народ, друго царство.

Ние се борим с пост и молитва, това са нашите оръжия.

Матей 11:1-11 Духът на Илия идва върху църквата, за да се обърнат сърцата на хората към Бога. Духовните хора нямат опит, а познаване на Бога! Да не бъдем колебливи, да не се продаваме, да бъдем верни! Да се изпълваме с Духът- това значи да си мъдър! Не си губи времето! Търси Бога!