Довери се на Бога!

Довери се на Бога!

Отпусни се, предай се, довери се!
Не е нужно да правиш нещо, за да се движи Бог, а точно обратното – ти стой и Го чакай!
Имай очакване, но не и представа.
Не вкарвай Бог в рамки поради очакването си!

Не е сложно, но имаме много предубеждения и предразсъдъци.
От нас се изисква да Му се доверяваме повече и по-малко на себе си и на човеци като цяло.

Словото на Бога трабва да е авторитет в животите ни.

Имаме нужда от Святия Дух да ни помага да се отпускаме в Него.

Най-доброто нещо е да станем като децата и да Му се доверим напълно!

Имаме нужда от откровение за Неговата любов!

Бог иска да взимаме с вяра от Него и да Му благодарим!
БЪДИ НАХАЛЕН ЗА БОЖИИТЕ НЕЩА!

Ограничаваме се в духовното.
Времето на никого не е свършило!
НИКОЙ НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ!
Има толкова много примери в Библията, в които виждаме как Бог употрeбява 70, 80 и 100 годишни.

Имаме проблем с доверието, но трябва да се молим Бог да ни помага с това.