Духа не угасяйте

Духа не угасяйте

В нашия живот има една такава опасност ходенето ни с Бога да стане рутинно.

Нищо не може да промени живота ти така както взаимоотношенията с Господа в молитва и Слово!

Ние си мислим, че можем да караме и без молитва.

Господ е изворът на живота!

Когато си объркан, Словото ти дава посока какво да направиш.

Ние можем да свикнем с Божието присъствие.

„Господ дълго търпи заради нас.“
Той се бави заради нас, за да дойде всеки един на покаяние!

„Боже, защо не идваш?“
– „Защото Моята църква не е готова!“

Господ Бог Отец е дал удължение (както във футбола).

Облачният / огненият стълб на Господа беше с израилтяните в пустинята, за да им показва пътя и да ги пази.

„Омръзна ни от тази никаква манна.“
Те свикнаха с манната.
Свикнаха с това Господ да снабдява нуждите им.
Те свикнаха с това, защото не търсиха близостта и общението с Бога!

Изход 19:1-4
Идеята на Бог беше да ги доведе при Себе Си!

Когато имаш източника на живота – това е, от което имаме нужда!

В Ханаанската земя израилтяните ядоха и пиха и съвсем скоро забравиха Бога.

Има области в живота, които сме предали на Бога.
Но има други области, които не сме ги предали.

Изход 19:5

„Прославете Бога с телата си и душите си, които са Божии.“

Бог иска да бъдем свободни!

Изход 19:6

„Аз ще бъда ваш Бог и вие ще бъдете Мой народ.“

Ако Словото на Господа не влияе много в живота ни, ние можем да бъдем много лесно заблудени.

Бог не ни е призвал просто да четем Словото и да се молим, а да може да Го познаваме!

Това е религията – правиш нещата папагалски.

Бог иска да имаме живо взаимоотношение с Него – да правим нещата не защото трябва, а защото искаме!

„Даде им това, което искаха, но прати мършавост на душите им.“
Те не искаха Него.

Бог искаше Неговата слава да пребъдва в Израел, за да може народите около тях да познаят Господа.

„Моята цел е да имате Мен!“

Ханаан не е това, което трябва да бъде, без Бога!

„Господ ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“

Господ не иска да измерваме духовното си състояние според материалното ни богатство.

Господ в малките неща се грижи за теб.

„Аз ви водя при Себе Си.“

Защо трябва да идват някакви нужди в нашия живот, за да може ние да се приближим до Бога?

Ние можем да имаме това взаимоотношение с Бога въпреки обстоятелствата!

1 Сол. 5:12-16
Единственият източник на радост е Духът на Бога!

Ние се изпълваме с радост като се изпълваме с Духа на Бога.

Моли се поне няколко минути за събранието.

Нито едно време не е за пропускане!

Може отпред много помазано послание да има, но ако ти не си подготвен, няма да го хванеш!

Не искам да пропускам!

1 Сол. 5:17
Бог иска да бъдем постоянни в молитва.

1 Сол. 5:18

„За всяко нещо отправяйте молитвите си към Бога с благодарност и Божият мир ще пази страж над сърцата и умовете ви в Христос.“
Благодарността освобождава Божия мир!

Ти се учиш да бъдеш доволен в каквото и състояние да се намериш, защото имаш Него!

Ханаан не е на първо място, Самият Бог е!

1 Сол. 5:19
В друг превод казва „Не потискайте действието на Духа.“

Има два начина да угасиш един огън.
Единият е умишлено да го угасиш.
Другият начин е просто да не го поддържаш и той сам ще угасне.

„Ако няма дърва, огънят угасва.“
Нашата отговорност е да слагаме дървата!

Господ е запалил огъня в нас и Той иска да гори!

Огън от небето запали огъня на олтара (в Стария завет).

Всичко, което се отнася за свещениците (в Стария завет), се отнася към нас.

Левит 6:13

Пс. 5:3

Историята за Марта и Мария

„Ти се безпокоиш за много неща, но едно е потребно – Мария избра добрия дял.“
В този момент Марта не разпозна кое е важно и какво не.

Много пъти е необходимо да се насилим (когато се молим)!

Едно от нещата, с които дяволът се опитва да ни угаси, е да ни отстрани от общението на светиите.

Словото винаги идва, за да бъдем изградени, насърчени, поправени.

Важно е ходенето на църква, защото огънят се предава!

Някои хора си казват „Аз съм си добре вкъщи.“, но дали наистина си добре, когато си отделен от църквата?

И да има дърва – трябва да позволяваме на Святия Дух да духа върху живота ни!

„Слънцето да не залязва в гнева ви. Не давайте място на дявола.“

„Никаква гнила дума да не излиза от устата ви.“
Гнилата дума наскърбява Духа.

Всеки един грях е умишлено угасяне на огъня.

Неумишленото угасяне е като просто не го поддържаш – като се увличаш от други житейски неща.

Имаш време, но не си си подредил правилно приоритетите!