Духовният закон за силата на думите

Духовният закон за силата на думите

Бог е добър Бог – това означава много!

Йов 38:1-3
Много пъти ние говорим за неща, които не разбираме.

Бог съветва по най-различни начини.

Господ Исус не само пострада физически – Отец наложи на Него всичката скръб, болка и отхвърляне на цялото човечество.

Йов 38:4-6
„Ако нямаш отговор на тези въпроси, защо тогава говориш за неща, които не разбираш?“

Много пъти ние слагаме оценки на неща, които виждаме.
Ние по този начин слагаме оценка на Самия Бог.

Цялото страдание на Йов имаше смисъл и цел и Йов излезе накрая двойно по-благословен от преди това.
Йов осъзна след време, че това беше изпит.

Духовните закони разкриват характера на Законодателя и полагат основите на духовния свят.

Евреи 11:3-4
Всичко това ние можем да го разберем чрез вяра.
А вярата идва от Словото.

Бог създаде материалния и духовния свят и ги поддържа чрез Словото Си.

Не можем да живеем духовен живот без Словото!

„Людете Ми погиват поради липса на знание.“

Ако ти не се храниш всеки ден с Божието Слово, ти умираш!

Необходимо е да взимаме всеки ден сериозни порции от Божието Слово!

Ако ти само се поддържаш чрез проповеди, ти не можеш да сториш нищо!

„Духът дава живот, плътта нищо не ползва.“

Твоят дух е този, който дава живот на душата и на тялото ти!

Във всяко едно нещо има мъдрост от Бога!

Преживянето (като при животните) е размишлението върху Словото.
Всичко това се трансформира в нашия дух.
Тази сила, която има в нашия дух, тя преминава в душата ни.
Тогава можем да изговаряме Слово, което да променя обстоятелствата!

Може да има мъдрост в света, но те обработват готовото нещо.
Но ние се занимаваме с корена на дървото.

Ние трябва да храним нашия дух с Божието Слово.

Яков 3:1-8
Който може да обуздае езика си, той може да обуздае цялото тяло!

Историята за бунта на Авесалом
– Вижте какво може да направи огорчението вътре в сърцето.
Един път да допуснеш огорчение вътре в сърцето си, ти започваш да губиш доверие.

Давид беше от тези, които бързо се покайваха.

Еклесиаст 10:12, 20
Това, което си мислиш, става ясно в духовния свят!

Юда 9-11

Мрънкането са безумни думи.
Ако когато ти е трудно, започнеш да говориш за проблема, ти стоиш под контрол на проблема.
Но ако започнеш да говориш за Бога, Бог много по-бързо ще разреши този проблем.
Павел и Сила хвалеха Бога в затвора – те бяха свободни дори там!

Господ прие Йов, защото той не съгреши в говоренето – той не похули Бога.

Ако обуздаеш устата, всичко друго ще си дойде на мястото!

Мат. 15:11-16
Фарисеите учеха народа на външните неща.

Устата ти прави живота чист или мръсен!

Мат. 12:33-34
Добър човек пред Господа е човек, на който излизат добри неща от устата!

Каквото говори устата е вързано за сърцето!

Дяволът постоянно ни провокира да съгрешим в говорене.

„Който владее духа си, е по-добър от завоевател на град.“

Бог винаги в светлината на целта на нашето съществуване ни гледа какво правим!

Ние много пъти започваме да укоряваме Бога.

Ние сме Божий образ и подобие.
Затова ние не можем да казваме „Слава на Бога“, а да говорим против хора!

Архангел Михаил не кълне Сатана.
Той не може да си позволява да говори думи, които Бог не би говорил!

„Който оскверни Божия храм, него Бог ще развали.“

Ние сме Божии деца и Бог има план за нас.

За да не ни убие, Бог много пъти допуска страдание в живота ни, за да се осъзнаем!

Йов се притесняваше преди това за децата си, защото те си живуркаха.
След това той имаше вече жива вяра и не се притесняваше за децата си, защото ги беше научил на Божия път.

Божието Слово са най-чистите думи, които съществуват!
Зад тези думи не стои нищо негативно, а стои авторитетът на Самия Бог.

Самото присъствие на Бог изобличаваше фарисеите!

Много пъти вътре в нас има нещо като вулкани – нещо бушува вътре в нас, но нещо му пречи да излезе.
Ние трябва да задържаме лоши неща, които напират вътре в нас.

„Който започва да се кара, той отприщва вода…“

Когато се освободи лошото чрез устата, тогава каналът се замърсява.

„Всичко мога чрез Христос, който ме подкрепя.“

Всеки от нас има две естества – плътското и духовното.
Въпросът е да не привключваш на плътта!
Сатана е господар на плътта ни, а Бог е Господар на духа ни.

„Всичко необходимо за живота и благочестието Бог ни го е подарил.“

Естественото е плодът, коренът е в духа!

Изцерението е там – само че то не е в естественото, а в духа.

Нашите благословения са в духа.

Бог казва на този, който го боли: „Ти не си болен, ти си здрав!“

„Ако ние първо търсим Божието царство и Неговата правда, всичко ще ни се прибави.“

Бог иска да се ползват от всичките благословения само тези, които вярват!

Ако ти в ума си се представиш вече като успял, ти със сигурност ще успееш!

Всички благословения от Бога са достъпни за нас само ако повярваме!

2 Тим. 4:6-8

За да бъдеш и да останеш вярващ, трябва да воюваш – не срещу дявола, а да опазиш вярата!

Дяволът постоянно ни атакува да не държим Словото.

Ако не храним духа си с Божието Слово, ние нямаме сила.

„Невидимото е вечно, а видимото е временно.“

За да можеш да имаш вяра, трябва да се изпълваш със Словото!

Съдържанието вътре в теб е от много голямо значение, но това, което излиза от теб, определя живота ти!