Заякване чрез Словото

Заякване чрез Словото

„когато стъпките ми се къпеха в каймак и скалата за мен изливаше реки маслинено масло!“
Йов 29:6