Изберѝ добрия дял

Изберѝ добрия дял

– Днес е един уникален ден. Няма подобен на него, няма и да има. Днес Бог говори на църквата.
– Бог много ясно ни говори чрез словото Си в тези дни и иска да имаме отворени уши, които да чуват!
– Бог е сътворил този ден и Той иска да ни говори. И Той иска да ни говори всеки един ден, не само в службите!
– Гладният човек търси. Словото ни насърчава всеки един ден да сме гладни и жадни за Господа.
– Бог не ни е призовал да водим духовни пости. Недей да постиш от словото или молитвата!
Еклесиаст 5:1
– Едно от най-големите благословения, с които Бог ни е благословил е това да ни говори. Библията ни насърчава да не бъде хора, които са затъпяли в слушане и виждане.
– Колкото повече се приближаваш толкова по-ясно можеш да чуеш, да се докоснеш и да видиш.
– Сила продължава да излиза от присъствието на Бога!
– Ние все още имаме задължението да обработваме градината на сърцето си и да пазим сърцето си.
– Днес ние сме превилегировани, че можем да имаме общение с Бога. И словото казва, че е по-добре да се приближим и да чуем.
– Отивайки на църква нека позволяваме на словото на Господа да става откровение в нас, да оживее, да го живеем! И тогава нашият живот се променя стъпка по стъпка.
– Чуването и слушането са две различни неща. Дяволът иска да ангажира вниманието ни с нещо друго. Неща, които са второстепенни. Бог иска да говори, но няма да се бори за вниманието ни. Дяволът се бори за вниманието ни, за да си махнем погледа от скъпоценните неща.
Лука 10:38-42
– Бог ще продължава да изявява Своите истини дори и във вечността и дори и тогава ще продължаваме да се очудваме от истината в слвото Му.
– Ако знаем какво Бог е благоволил да ни подари и знаем кои сме в Христос, тогава ще ходим в победа. Но това можем да го разберем само, когато идем да слушаме, да общуваме с Него, да прекарваме време в словото Му.
– Избор е да избереш добрия дял.
– Нормално е да има напредък, нормално е да вървим напред.
– В нашия живот има определено време и изпит. И живота ни е пълен с изпити.
– Бог иска да напредваме в ръста и мярката на Христовата пълнота. Да ходим с Него и да стоим в словото Му и да оставим словото Му да работи в сърцата ни.
– Добрият дял е да седнеш в нозете на Исус и да чуеш какво Бог има да каже.
– Библията ни учи да се научим да отделяме скъпоценното от нищожното.
Еремия 15:19
– Едната сестра след като прие Исус в дома си започна да се залисва, а другата седна при нозете на Исус. И Библията нарича едното добър дял, а другото лош дял.
– Дяволът винаги е искал християните да се залисват. Да отклони вниманието ни от това, което е ценно към това, което е нищожно.
– Дяволът иска да посее едновременно със словото на Бога и плевели. Тези плевели са житейски грижи.
– Дяволът всеки ден поставя капани и те не са супер „грешните“, а са дребни неща, които ще ограбят словото  на Бога от сърцето ти и то няма да произведе вяра.
Псалом 119:105
– Добрия дял е да слушаме това, което Бог ни говори.
– Когато Бог иска да изгради неща в характера ни ни боли и не сме много щастливи, но словото на Господа е това, което ще ни изведе.
– Дяволът не иска да сме с откровение, а да бъдем със замазани очи. Бог иска са бъдем хора, които виждат в духа и да слушаме словото Му и да го извършваме като то ни дава сила.
– Бог ни призовава, защото жетвата е готова. Той призовава всеки един от нас да откликне, защото Той ти е дал истината, отворил ти е очите, дал ти е словото, което да произвежда вяра и Бог ни призовава да бъде светии, които светят с истината на благовестието!
– По същата причина, подари която Духът на Бога беше върху Исус е същата, поради която е сега върху нас!
– „По-бързо от следващото ти дихание Той идва!“
– Ако високото ни внимание е в земните неща, то както апостол Павел казва – ние сме най-много за съжаление.
– Бог ни казва да търсим първо Неговото царство и правда на първо място, а всичко останало ще ни се прибави.
– Бог не иска да бъдем залисани. Бог иска да сме с отворени духовни очи.
– В цялата тази динамика е решение да седнеш в нозете на Исус, за да ти говори и да слушаш!Евреи 11:7
– Ной изпълни всичко, което Бог му каза така както Бог му каза! Това което с Божията помощ Ной изгради остана завинаги и спомогна за спасението на семейството му.
– Много скоро Той идва!
– Ной не реши да икономиса от материала и направи точно както Бог му каза за всичко! И Божието словото днес ни насърчава да бъдем ангажирани с Божиите неща.
– Не е достатъчно да приемеш Исус в дома си. Т.е. да Го приемеш с сърцето си. Вземи време за почивка, време, в което да се успокоиш  Псалом 131:2
– Вижте, само за минута от градуса, съвсем  малко отклонение и си извън пътя. А дяволът всеки ден се опитва да ни отклони.
– Да стоиш в нозете на Исус означава близост, означава да слушаш и да се учиш от Него.
– Словото, което Бог ни изпраща за нашия живот е  за да ни учи. Не само новородени християни, но ученици!
– Има три места в Библията, в които се говори за Мария и интересното е че тя винаги е в нозете на Исус. (Йоан 11:32, 12:1-3)
– В нозете на Исус е място на поклонение, място, в което да слушаш! Косата е славата на една жена, тя остави славата си в нозете на Исус, което означава, че предава всичко в Исус, почит, поклонение, обожание!
– В Нозете на Исус е време и място на учение, на поклонение! Дълго време след изливането на мирото, уханието на мирото беше върху самата Мария.
Матей 15:30
-Мария седна и слушаше словото. Вярата идва от слушането, а слушането от Христовото слово! Как словото на Господа да произведе вяра, ако не сме го направили скъпоценно в нашия живот?
Притчи 8:34-36
– Всеки ден сме толкова благословени да имаме Такъв невероятен Учител като Святия Дух!
Йоан 19:27
– Когато Той говори и ти чуеш можеш да последваш и да вземеш правилните решения.
– Божиите хора трябва да тичат с огън, хъс, вяра, видение, мечти! Но от къде ще дойде това, ако не от нозете на Исус?
– Най-голямото благословение е Бог да ги говори и да ти изявява истината Си.
– Хората, които не прекарват време в словото и молитва, животът им се изпълва с грижи и безпокойства.
– Ако съм истински преживял Исус не е необходимо някой да ме кара да вдигам ръцете си.
– Исус каза, че едно е потребно и Мария избра добрия дял. Избор е да позволил на Святия Дух да оживява Библията! Избор е всеки ден да прекарваш време с Божието слово!
– Когато избереш Господа – това е най-добрият дял! Започва с избор – да избереш добрия дял! И няма да позволя на никой демон да ме залиса!