Излез от пустинята със силата на Святия Дух

Излез от пустинята със силата на Святия Дух

Пустинята е място, където:

  • да победим плътта
  • да смирим душата
  • да издигнем духа

Все още Исус има думи на живот за твоя живот.

Изповед означава „да кажеш същото“ (каквото Бог казва).

Пустинята е място, където Бог изгражда твоя характер.