Изобличението е част от възпитанието – част 1

Изобличението е част от възпитанието – част 1

– Бог е добър, но понякога е трудно да го асимилираме.
– Божието слово е уникално и наистина неизчерпаемо! В него можем да намерим всичко, от което се нуждаем! Но имаме нужда от Святия Дух, за да ни го открива. Словото, без Святият Дух да ни го открие, е просто едно знание.
– Словото рема е това, което дава живот, откровение. Но от друга страна словото трябва да е в нас, за да може Святият Дух да има какво да оживотвори!
– Това, което Бог ти открива е това, от което ти се нуждаеш!
– Имаме нужда от лично откровение. Нещо, което Святият Дух да открие на духа ти, а той да го открие на ума ти.
– НЕ МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ НИЩО С ЧУЖДО ОТКРОВЕНИЕ! МОЖЕШ ДА ЦИТИРАШ, ДА ГОВОРИШ, ДА СПОРИШ, НО НИЩО НЯМА ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ТИ!
– Словото на Бога е храна за всеки ден.
– Святият Дух е с нас всеки ден, но ние не Му даваме работа. Той винаги се движи винаги работи.
– ДЯВОЛЪТ Е В ШОК, КОГАТО ИМА РОДЕНИ И ДВИЖЕНИ ОТ ДУХА, ЗАЩОТО СА НЕПРЕДСКАЗУЕМИ!
– Дяволът прави стратегии за всеки един от нас. А в днешно време дяволът е по-деен от всякога.
– Себичността и егоизма подхранват демоните. По същия начин, когато имаме Божия характер ние помагаме на Святия Дух.
– Днес ние държим ключът за битката кой да надвие. Бог е мощен и силен, но Той не прави нищо без нас!
– Дяволът на първо място се опитва да направи война във всяка една област, включително семейство, общество, нация и т.н. След това работи и в областта на себичността, алчността и материализма. Другата категория демони са в областта на болестите. Работи и в областта за перверзии и похот.
– Ние се нуждаем от Святия Дух. Трябва да ходим с Него и да Го познаваме отблизо! Той е нас, но и ние трябва да сме с Него! Не можем вече да слушаме този и онзи, който е воден от Духа. ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СМЕ ВОДЕНИ ОТ ДУХА! Тогава се събират водени от Духа с други такива. А Святият Дух никога не прави разделение!
Евреи 3:4-15
– Всеки един човек си има свой намерения и цели като личност. Това до голяма степен формира нашия живот на тази земя. Но Бог също има планове и цели. Когато един човек се покае е много лесно да гледа на Бога като Спасител, Баща и т.н., но е много трудно да Го види като Господар. Затова ние много често се опитваме да Го вкараме в нашите планове.
– Самото спасение, самото изкупление казва, че не сме свои си, а сме Божии. Исус живее Своя живот в нас. Не ние, а Той в нас живее.
– Бог иска да ни научи на вяра!
– Бог е Баща на духовете ни, но понякога слагаме нуждите на телата си пред Него с предлога, че ни е баща.
– Много е трудно да отместиш фокуса на един човек от неговите цели, планове и мечти към Божиите. Проблема е, че сме научени да мислим с нашите способности и възможности. Тогава казваме, че това е невъзможно и не искаме да се занимаваме с него.
Евреи 3:7 – 8
– Дори, когато четем словото го четем според нашите способности, мисли, разбирания и възможности.
– Всеки глас идва от личност!
– Когато Бог ни каже нещо, което надхвърля нашите сили, словото казва ДА НЕ ЗАКОРАВЯВАМЕ СЪРЦЕТО СИ!!!!!!
– Когато ние поставяме цели са свързани с нас. Когато Бог поставя цели са свързани с всички! Ето защо за тяхното осъществяване е необходима Неговата сила и ние не можем да Го направим сами.
– Когато Бог говори да направим нещо Той няма предвид да го правим сами, а Той да ни гледа сиира.
– БОГ ИСКА ДА НИ ОТКЪСНЕ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО НИЕ МИСЛИМ!
Евреи 4:14-19
– Когато чуваме гласа на Господа и не можем да го приемем се шокираме и се отделяме от Бога, казвайки, че ние не можем да го направим, а Той. ОБАЧЕ БОГ НЕ ИСКА ТИ ИЛИ ТОЙ, А ДВАМАТА ЗАЕДНО!
– Бог иска да ни откъсне от нашите планове.
Евреи 3:9-10
– Бог иска да изоставим начина на съмнение и неверие и да започнем да мислим като Негови деца!
– Бог иска да ни помогне да спрем да мислим какво можем и не можем. Тогава ще сме напълно зависими от Него и ще растем във вяра! Когато фокусът ни е върху Неговите мисли, мечти и т.н. ще Го опознаем още повече! И тогава Той ни насърчава и ни подкрепя!
– Позитивните мисли и думи не ни ползват, ако не излизат от сърцето. Библията ни учи за вяра!
– Целта на Исус беше апостолите да влезнат в тази атмосфера на вяра, на чудеса, за да ги научи!
– Много по-лесно приемаме знание от колкото откровение. Главата расте по-бързо от сърцето.
– Това, което сме приели трябва да го практикуваме и да се научим да го живеем.
– Необходимо е обучение!
Битие 18:16-19
– Важно е това, което Господ е говорил на теб да го предадеш и на дома си.
– Виждаме, че без обучение това, което Бог казва може и да не се случи.
Евреи 12:4-8