Изпълване със Святия Дух – 4 част

Изпълване със Святия Дух – 4 част

-Трябва да се молим за мъдрост за благовестие – не да хвърляме всичко на веднъж, а правилното семе на правилното време.

-Личното свидетелство не е за подценяване.

-Искай мъдрост как да се обхождаш и как да достигаш тези около теб.

-Не благовествай само с думи, но и с дела.

-Бог е който ни дава дързост и смелост да проповядваме Евангелието.

-Когато Бог те води, прави крачки, въпреки това как може да изглеждаш.

-Мравката никой не я тика да работи. То е в нея да събира семенца за зимата.

-Не категоризирай свидетелството си! Всяко свидетелство е за Божия слава!

-Продължавай да бъдеш смел за Бог! Ще се разчупваш повече и повече!

-Времето, прекарано с Бог, те прави по-смел.

-Когато прекарваш време с Бог, си проличава и се забелязва.

Псалом 69

-Няма начин Бог да дойде в живота ти и да не се променяш.

-Нагледали сме се на разделения в Църквата.

-Тези, които търсят Бог, ще се съживят във всяка сфера на живота си.

-Ние сме на прага на СЪЖИВЛЕНИЕ на България!

-Ние бързаме да си ходим на Небето, но имаме много работа.

-Трябва да имаме време с Бог, всеки ден! Пренастрой си графика според времето ти с Бог!

-Бог няма да те ощети. Бог ще ти помогне да наваксаш.

-Бог ревнува много повече от нас за спасението на семейството ти. Бог знае как да ги докосне.

-Трябва да пазим сърцата си чисти.

-Бог иска Църквата да ходи в единство. Нека пазим себе си от настройки.

-Обичта не се показва само с думи. Иска се дело.

-Жертвите и лишенията за Бог са показ на любовта ти към него.

-Бог може да те докосва много по-лесно, когато Го очакваш!

-Само чрез Святия Дух можем да сме единни (едно тяло).

-Хвалението е поклонение и почит към Бог – предаване.

-Бог ни дава сила да бъдем свидетели за Него.

-Когато си напоен с Духа на Бог, това ни прави да сме в единство. Пази ни от настройка.

-Църквата отчаяно се нуждае от напояване с Духа на Бог.

-Тялото е 75% вода. Без 10% от нея, тялото има проблеми. Без 20% от нея… настъпва смърт. Защо си мислим, че Христовото тяло може да функционира без Божия Дух?

-Без редовно напояване, няма единство.

-Животът ще дойде върху нас, щом започнем да се изпълваме с Него.

-Когато някой дойде да сее горчиви семена (раздори или негативи по нечий адрес) – СПРИ ГО! Не давай ухо на такива неща!

-Дори да видиш нещо неправилно в някой – не се настройвай! Не допускай разделение! Моли се и го благославяй!

-Когато стоиш достатъчно време в Бог, ще бъдеш напоен.

-Ефисяни 4:3 („и се стараете да запазите единството на Духа във връзката на мира“)

-Ако връзките между нас се скъсат, единството се разпада.

-Не говори срещу служителите на Бог. Дори да не ги разбираш – благославяй ги!

-Римляни 12:18 (“ Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките хора“)

-Търсете МИР (инициативата е в нас)!

-Не бъдете едно само „нашата си“ групичка. Вниманието докосва новите хора!

-Бог докосва не само от амвона. Бог докосва чрез всеки един от нас.

-Бог докосва и чрез разпоредителите, докато посрещат и докато служат.

-Бог не може да ни благослови без единство.

-Първата Църква беше единна и Бог се движеше… върховно.

-Когато сме в единство, нуждите на всеки се посрещат много по-лесно.

-Разтежът на църквата идва от единството.