Имай Божията оценка за себе си

Имай Божията оценка за себе си

– Трябва да се пазим от това да презрем Бог. Да не презрем Неговата любов, Неговата доброта. Липсата на знания не е извинение.
– Най-превъзходният Учител е тук повече от 2000 години. Ние трябва да Го призоваваме, за да ни разкрива любовта, сърцето на Царя.
– Наричаме проявленията на Духа Божията слава, но това което прослава Бога е плодът на Духа – Неговият характер.
– Дяволът може да имитира, но плодът на Духа не може.
– Не може от едно отверстие да тече сладка и горчива вода. Има думи, които не могат да бъдат изговорени на тази земя.
– Ето защо не можем да изговорим неща и Божият Дух ни помага, защото тогава само стенем. Божият Дух е свят и не може да говори нечисти думи.
– БОГ Е СВЯТ И ТОЙ ИСКА ДА БЪДЕМ ЧИСТИ И СВЯТИ. НЕ МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ САМИ! ТОВА КОЕТО НИ ПРАВИ СВЯТИ Е НЕГОВИЯТ ДУХ! ТРЯБВА ДА ОСТАВИМ ДУХЪТ МУ ДА РАБОТИ В НАС! ТОЙ ПОЗНАВА СЪРЦЕТО НА БАЩАТА!
– Най-святата дейност, която можем да направим тук е молитвата, защото се дава контрол на Святия Дух! Когато започнем да се молим от ума си е различно от това, когато се молим от духа си. Не можем да прекараме нещо свое и Святият Дух взима контрол! ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО Е ПРЕДИ СЛУЖЕНИЕТО! СЛУЖЕНИЕТО Е ПРОДУКТ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО!
– Исус не служеше със Собствена сила. Изпитът, който Той издържа в пустинята беше дали наистина Той е готов да се предаде на 100% на Святия Дух. И когато дяволът дойде да не може да намери нищо свое в Него! И дяволът не успя, защото Исус, ако и да беше човек беше пълен с Бога и в Него нямаше нищо човешко!
– Исус влезна в ефективно служение поради взаимоотношението Си с Бога.
– Днес цялото дело, дарбите, църквата и всичко е плод от служението на Господ Исус Христос. Как е възможно? Святият Дух. Той е всичко!
– Исус не само плати цената, но и се моли да бъдем едно с Него!
– Исус все още се застъпва за нас пред Отец!
– ТОВА КОЕТО СЕ ИЗИСКВА ОТ НАС Е ДА ГО ПОЖЕЛАЕМ ОТ ЦЯЛО СЪРЦЕ! НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПОЖЕЛАЕМ ИСТИНСКИ!
Матей 17:44
– Този човек не дава никой да разбере какво прави и защо го прави, като крие съкровището.
– Господ Исус Христос изкупи целият свят (цялата нива), но Той я купи заради синовете на царството!
– Ние решаваме дали ще се превърнем в скъпоценност или в материал за изгаряне!
– Бог вижда такава скъпоценност в човека!
Евреи 6:4-8
– Ето защо Исус каза да не хвърляме бисерите си на свинете!
– Според Божието слово няма избавление за такива хора и никой не е застрахован.
– Целта на дявола е да направи същото – да не оценим стойността на това, което Той направи и с единия крак да сме в църквата, а с другия в света.
– Не можем да вярваме в Бог и да се наричаме християни, ако не обичаме Бог ДО КРАЙНОСТ!
ТРЯБВА ДА СЕ ОТРЕЧЕМ ОТ СЕБЕ СИ!
– ДАНАИЛ РЕШИ В СЪРЦЕТО СИ ДА НЕ СЕ ОСКВЕРНИ! ТИ МОЖЕШ ДА РЕШИШ ДА НЕ СЕ ОСКВЕРНЯВАШ! И ДНЕС НИЕ ИМАМЕ СВЯТИЯ ДУХ!!!!!
– Бог благоволи в Данаил и приятелите му!
Матей 13:44
– Небесното царство ще е пълно с такива съкровища! Тези съкровища са светиите на Господа!
Матей 13:45-46
– Тук виждаме как някой цени бисерите и той ги познава. И като намери един от тях, той отиде и продаде всичко, което има. Ако в първата притча става въпрос за всички нас, във втората притча става въпрос ЗА ТЕБ И ЗА МЕН!
– БОГ ЦЕНИ ВСЯКО ЕДНО СВОЕ ДЕТЕ! ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС БИ ДОШЪЛ ДОРИ ЗА ЕДИН ЧОВЕК!
– ТОЙ ДАДЕ ВСИЧКО, КОЕТО ИМАШЕ ЗАРАДИ ЕДИН СКЪПОЦЕНЕН БИСЕР И ТОЗИ БИСЕР СИ ТИ! ТИ ВИЖДАШ ЛИ СЕБЕ СИ КАТО ТАКЪВ?! АКО ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ТЕ ОЦЕНИ ТОЛКОВА ВИСОКО, ЧЕ ОСТАВИ СЛАВАТА И ВСИПКО, КОЕТО ИМАШЕ, ЗА ДА КУПИ ТЕБ, ТИ КАК СЕ ВИЖДАШ ДНЕС?! ДНЕС ТОВА, КОЕТО ГО НАРАНЯВА Е НАШАТА НИСКА СЕБЕОЦЕНКА! ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕМ В РАЗЛИЧЕН СТАНДАРТ! УВАЖАВАЙ СЕ! НИЕ СМЕ СЪЗДАДЕНИ ДА ТРЪГНЕМ ОТ ДОЛУ, ЗА ДА СТИГНЕМ ДО ПРЕСТОЛА!
– ЗАЩО СТАВАМЕ ПО-ДОЛНИ ОТ САТАНА? ЗАЩО ТРЕПЕРИМ ОТ НЕГО? ЗАЩО? НИЕ СМЕ МНОГО ПО-СКЪПИ, ЗАЩОТО БОГ ГО КАЗВА, НЕ ЗАЩОТО ТИ ГО МИСЛИШ, А ЗАЩОТО ТОЙ ГО КАЗВА!
– НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ УВАЖАВАМЕ! ТОЙ ИСКА ДА СМЕ ДЕВСТВЕНИ ОТВЪТРЕ! ТОЙ ИДВА ЗА ЧИСТА И НЕПОРОЧНА ДЕВИЦА!!!!!
– ТОЙ НЕ СЕ ОТКАЗА ОТ ВСИЧКО ЗА БЛУДНИЦИ! ТОЛКОВА Е ТЪЖНО, КОГАТО ПОРАДИ ПОХОТИТЕ НА ПЛЪТТА СЕ ОМЪРСЯВАМЕ!
– НИЕ НЕ МУ ВЯРВАМЕ, ЗАЩОТО НЕ ГО ОБИЧАМЕ! СЪРЦАТА НИ ТИЧАТ КЪМ РАЗЛИЧНИ НЕЩА, А ГО ХВАЛИМ! ЗАЩО ЖИВЕЕМ И ЗАЩО СЕ НАРИЧАМЕ ХРИСТИЯНИ?! ОЦЕНЯВАМЕ ЛИ ГОСПОДА ТОЛКОВА ВИСОКО, КОЛКОТО ТОЙ ЦЕНИ НАС?!
– СПРИ ДА СЕ ВИЖДАШ ГРОЗЕН, НЕДОСТАТЪЧЕН, ДЕБЕЛ, СПРИ ДА СЕ ВИЖДАШ СПОРЕД ТОВА, КОЕТО СВЕТЪТ МИСЛИ ЗА Теб! СВЕТЪТ НЕ Е ДОСТОЕН ЗА ТЕБ!
– КАКВО ДАВАМЕ В ЗАМЯНА НА НЕГОВАТА ЛЮБОВ?! ТОЙ ИСКА ОТ ТЕБ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА СЕ МОЛИШ ПОВЕЧЕ!!!! И ТОГАВА ВСИЧКО ОСТАНАЛО ЩЕ ТИ ОТМИЛЕЕ!
– ЦЕНАТА КОЯТО ТРЯБВА ДА ПЛАТИМ Е В МОЛИТВА!!!! ДА УМИРАШ В МОЛИТВА! ПЛЪТТА ДА УМИРА В МОЛИТВА!!!! ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ ГО ОБИЧАМЕ, ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ МУ СЕ ПРЕДАВАМЕ!
– ГОТОВИ СМЕ ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО, НО НЕ И ДА СЕ МОЛИМ. ГОТОВИ СМЕ ДА ПРАВИМ КАКВИ ЛИ НЕ НЕЩА ЗА ЦЪРКВАТА САМО И САМО, ЗА ДА НЕ СЕ МОЛИМ! ТЪРСИ НЕГО, ТЪРСИ ПРИСЪСТВИЕТО МУ! ТЪРСИ САМИЯ НЕГО!
– ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ЗЕМНОТО ПРЕТЕГЛЯНЕ! ПОСТАВИ СИ ЦЕЛ, КОЯТО ДА ПРЕСЛЕДВАШ! ДОРИ ДА НЕ Я ИЗПЪЛНИШ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ – ИМАЙ ПРИЦЕЛНА ТОЧКА! БОГ ЩЕ ДАДЕ НА ВСЕКИ ЕДИН, КОЙТО ИСКА ОТ НЕГО!
– ТОВА ОТ КОЕТО НИЕ СЕ НУЖДАЕМ Е ДА БЪДЕМ НА КРИЛЕТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ