Инвестирай в духа си!

Инвестирай в духа си!

Как слушаш Божието слово?

Идвай при Божието слово заради стремежа да опознаваш самия Бог и Неговия характер повече.