Инвестирай в духа си!

Инвестирай в духа си!

Как слушаш Божието слово?

Идвай при Божието слово заради стремежа да опознаваш самия Бог и Неговия характер повече.

Ако човек не умре за себе си и всичко,което има няма да наследи Царството. Ние ще бъдем изпитани до кръв,за това дали сме мъртви за греха.

Всяка област от живота ни трябва да бъде повлияна от Словото Нищо,което правим за Бог няма да бъде прието,освен това,което Той прави чрез нас.

Инициативата трябва да бъде от Бога а не от плътта.Духът на вяра работи и чрез думи. Чувствата и емоциите са противоположни и ние не бива да се видим от тях.

Не това, което аз искам Бог ще ми го даде а това, което Той иска да ми даде и аз се съглася. Плът – тялото и душата когато са свързани. Душата е нашата индивидуалност, но всички имаме един дух!

Никой не може да влезе в призванието и служението си докато не обнови ума си.