Каквото изпълва сърцето ни, ще управлява живота ни – част 2

Каквото изпълва сърцето ни, ще управлява живота ни – част 2

– Когато Бог дойде и посети живота ти не можеш да останеш същия!
– „Когато посещаваш земята ти я напояваш и я обогатяваш.“ Бог иска да те посещава всеки един ден в твоя живот!
– Дяволът иска да ни спира, когато търсим Бога и нищо не чувстваме.
– Бог не гледа на чувствата ти, а на желанието ти да Го търсиш!
– Има атака да не преживяваш Бога.
– Когато земята е обогатена е много лесно да се роди плод.
– Ние се нуждаем от Неговото присъствие всеки един ден.
– Бог иска да растем духовно всеки един ден. Няма лимит!
– Бог иска да имаме нови преживявания, ходейки с Него!
– Той идва за да промени живота ни.
– Ако си приел Исус и живота ти върви само надолу значи има нещо нередно, не че няма да има.
– Дяволът няма да спести на никой новороден…
– Има определени неща, които имат последствия. Бог може да ни помогне да преодолеем.
– Бог е Този, Който иска да ни помогне да излезем и да ни благослови и да сложи ред и мир в сърцата ни!
Псалм 130:4
– Бог ще работи в живота ти, ако ти Му позволиш!
– Нашата част е да сме гладни и жадни за Него!
– Словото на Бога ще дойде да сложи в ред нещата, да коригира и да ни поправя. Бог иска да сме свободни от всяко едно нещо, което ни сплита.
Евреи 12:1-2
– Как се тича с тежести?
– Ако махнем очите си от Исус ние спираме да тичаме.
– Има неща, които да оставим назад, но пътя ни е напред!
– Нашият живот с Бога е маратон и да тичаме с устояване.
– Има определени моменти, в които има временна криза. Ние се нуждаем от словото на Бога!
– Исус беше мотивиран от предстоящата награда! Не трябва ли и това нас да ни радва?
– Наградата е за труд! Бялата дреха на оправданието е за решението да следваш Бога, но наградата е за тези, които са се подвизавали в доброто войнстване на вярата!
Филипяни 3:12-14
– НИЕ ТРЯБВА ДА ПОМНИМ, ЧЕ ИМАМЕ ПРИЦЕЛНА ТОЧКА!
– Бог иска да разработваме това, което ни е дал ДОКАТО ДОЙДЕ!
– Искам да позволявам на словото и на Духът Му да влияе в живота ми!
– Бог иска да „пребиване“ словото Му.
– Има значение с какво се изпълваш.
– Това, с което изпълваш ума си, а от там сърцето ти – започва да влияе върху живота ти, говоренето ти и контролира по някакъв начин живота ти.
– Когато се изпълваме със Святия Дух ние се поставяме под Неговия контрол, който е добър контрол.
– Едно от най-неразумните решения е да търсиш независимост от Бога.
– Най-добре е да поставим себе си под зависимост от Бога.
Матей 11:28-30
– Когато сме под Божия контрол намираме мир и почивка.
– Бог иска да сме свободни от контрола на дявола, на света и на неправилните неща от света и да поставим себе си под контрола на словото Му.
Притчи 4:23
– Не трябва да позволяваме на всякакви боклуци да замърсяват живота ни.
– Бог ни подбужда към решения, помага ни да вземем решения, а след това ни помага да устояваме в тях, и не ни оставя!
2 Тимотей 2:13
Ефесяни 5:18
– Зачитай авторитети!
– Бог ни учи да можем да взимаме правилните решения и да постъпваме по правилния начин.
Лука 4:1
– Пълен със Святия Дух много по-лесно биваш воден от Него.
– КОГАТО СИ ПЪЛЕН С БОГА НЯМА МЯСТО ЗА ДРУГИТЕ НЕЩА!
– Нашият Бог е свръхестествен, но и практичен!
– Когато се изпълваме със Святия Дух идва смелост и дързост.
– Изпълването със Святия Дух е, за да можем да си свършим работата, която Бог има за нас.
– Ако човек се е напълнил с боклук, тогава Божието слово влиза трудно.
Яков 1:21
– Има боклук, който трябва да излезе, за да влезе Божието слово!
– Да приемаме словото Му с кротост, защото понякога не пасва на разбиранията ни.
– Ако вземеш решение да не допускаш боклука в живота си БОГ ЩЕ ТЕ ПОДКРЕПИ!
– Духът на Бог е до теб, за да ти помогне. Той няма да те принуди, но ще ти помогне да се пребориш с всички тези неща!
– ВРЕМЕ Е ДА СЕ СБОРИМ С НЯКОИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЖИВОТИТЕ НИ! ВРЕМЕ Е ДА ХВЪРЛИМ БОКЛУКА!
– Дяволът иска да ни напълни с боклук, за да няма място за слвото на Бога!
– Да бъдеш пълен със словото на Бога!
Колосяни 3:16
– Божието слово ще донесе благодат!
Йоан 1:14
– Словото Му е пълно с благодат и с истина!
– Когато пуснеш словото Му в себе си истината ще ти влияе и ще те освободи!
Яков 1:22
1 Йоан 2:13
– Божията победа става реалност в живота ни, когато се изпълваме с Духа Му и словото Му! Той иска да направи словото Си откровение в нас!
– Когато вниманието ни е върху словото на Бога ще оправяме живота си.
– Бог иска да сме пълни и с вяра!
– Дяволът иска да краде вярата ти чрез обезсърчение, обстоятелства и т.н. Ние живеем чрез вяра!
– Словото произвежда вяра в нас!
– Дякон Стефан е бил пълен със Святия Дух, мъдрост, благодат и сила! Виждаме го да свети!
Деяния на апостолите 6: 8,5
– За него беше важно да живее със Святия Дух!
– Не можем със собствената си сила да демонстрираме величието на Бога!
– Бог иска да се изпълваме с всички тези неща, за да Му служим. Да градим царството Му и да съсипваме делата на дявола!
– Бог иска да обичаш ближния си, но как да го обичаш, ако не си пълен с любовта Му, а как да се изпълниш с любовта Му, ако не си изпълнен с Духа Му?
– Изпълваш се със словото и е пълно с благодат и истина.
– Божията благодат е силата, която Бог ни дава да бъдем способни. Ние се изпълваме с нея чрез словото.
Йоан 1:16
1 Коринтяни 15:10
– Когато вършиш работа за Бога се нуждаеш от сила, помазание!
– Ще има повече благодат в живота ни, ако служим на Господа.
– Познавайки Бога благодатта в живота ни ще се умножи!
2 Петрово 1:2
– Пълен със Святия Дух ти се отварят очите за духовния свят.