Каквото изпълва сърцето ни, ще управлява живота ни

Каквото изпълва сърцето ни, ще управлява живота ни

– Има нещо(Някой) , което никога не се променя. Бог никога не се променя. Словото Му не се променя! Трябва да хванем нещата, които са с вечна стойност!
– Изумително е, че цялата вечност няма да ни стигне да разберем дълбочината на Божието сърце, на словото Му!
– Имаме отговорност към това  какво правим с този дар вяра, който Бог ни е дал. Ние трябва да я разработваме!
– Бог иска сърцето ни да прелива с правилните неща!
Псалм 23:5
– Бог иска да преливаме с Неговото помазание!
– Няма как да преливаме, ако не се отваряме за Неговото общение, ако не се изпълваме с Духа Му!
– Ходенето ни с Господа е всекидневно решение! Ние трябва да отваряме сърцето си за присъствието на Святия Дух и Той да ни изпълва.
Лука 6:45
– Понякога е достатъчно да прекараш малко повече време с човек и да го оставиш да говори, за да видиш какво има в него.
– Има една промяна, която настъпва! И тя настъпва при хора, които са гладни и жадни за Господа!
– Трябва да бъдем внимателни за какво отваряме ума, душите, сърцата си.
1 Царе 10:1
– Има помазание, което Господ иска да освободи върху всеки един!
1 Царе 10:2-6
– Когато се отваряме всеки един ден към Господа, Той всеки ден ни променя в образа на Господ Исус Христос!
– Това ме насърчава да хваля Господа!
– Истинското предизвикателство е да хвалим и да се покланяме на Господа в трудно време.
1 Царе 10:9
– Отговорността да се изпълваме с Божия Дух всекидневно е наша. Мъдрият човек иска да бъде ръководен от Господа, има нужда от помазанието на Господа. Мъдрост е да търсим Господа!
– Това, което изпълва сърцето ни ще рефлектира в живота ни.
Притчи 4:23
– Щом пише „от всичко друго“ значи има и други неща, които да пазим!
– Бог не ни е дал разум, за да ни пречи!
– Когато Божия Дух изпълни сърцето ни Той взима контрол над живота ни. Каквото изпълва сърцето това ще вземе и контрол над живота.
– Това към което се отваряме ни изпълва, а това което ни изпълва контролира живота ни.
Ефесяни 5:18
– С колкото повече изпълним себе си с Божия Дух, толкова по-малко боклук дявола ще може да вкара в теб!
Ефесяни 5:19-21
– Това е следствието от изпълването с Духа.
Лука 4:1
– Исус пълен със Святия Дух беше воден от Святия Дух. Това с което се изпълваш започва да има контрол над живота ти.
Римляни 8:14
– Святият Дух е наш навигатор!
– Колкото повече занемаряваме присъствието на Господа в животите ни, толкова по-неотчетливо ще чуваме гласа Му.
Д. А. 2:4
– Когато се изпълваме с Духа на Бога Той започва да дава способности е животите ни, които дори не сме имали!
– Да си верен означава всеки един ден да кажеш на Бога „Тук съм!“
– Бог иска стъпка по стъпка да се учим да разбираме и да имаме откровение.