Какво е здраво слово?

Какво е здраво слово?

– Много пъти сме склонни да говорим правилните неща, но не и истинните!
– Научили сме да се държим добре пред света, а пред Бога?
– Ние не сме зависими от хора, а от Бога, затова трябва да търсим Него повече!
– Трябва да ни интересува повече Неговото отношение към нас.
– „Аз дойдох, за да имат живот!“ 
– За нас е платена много висока цена! Не сме изкупени със сребро или злато, а с кръвта на Агнеца!
– Мойсей се качваше и слизаше от планината доста, защото се покоряваше на Бога, но там не са били 5 стъпала, а няколко километра.
– Мойсей чакаше 6 пълни дена преди Бог да му говори, а ние не можем 5 минути да задържим вниманието на Него.
– Медитацията е да изпразваш мислите, за да можеш да се изпълниш с нещо друго.
– Библията не е писана от хора, които имат западно мислене, а източно.
– Евангелието на Йоан е най-духовното евангелие. 
–  Ние сме духовни същества и трябва да се научим да живеем и мислим като такива.
– Матей 16:13-18
– Кое е бе здравото при него? Откровението му за Исус!
– Всеки един трябва да има лично откровение за Исус. Не може да градим християнски живот на базата на чужди убеждения.
– Откровенията идват от Духа на Откровение. Този дух свидетелства за Исус!
– Сега сме в сезон на големи духовни бури! Може да попаднеш на много учения, много бури!
– Не можем да си правим нещата, които ни хрумват…
– Какво е здраво Слово? Исус иска проповедниците да проповядват живота си с Него.
– За да може пасторът да каже, да покаже пътят, той трябва да е минал, за да знае.
– Да си вярващ не значи да правиш това, онова…
– Исус не правеше, каквото си иска, Той не говореше от Себе Си, а от Отец.
– Нямаме време да губим!
– Всяка секунда някоя душа отива в ада, а ние се мислим дали тази църква е добра или не… 
– Здраво Слово е Слово, което е свързано с вечните неща! Този свят е временен, хората са временни, но Исус е вечен!
– Много пъти нещата не стават, така както си мислим. 
– Много пъти като не стане нашето и се сърдим.
– Хората могат да се привързват един към друг с такава любов, колко повече ние като имаме Исус!
– 1 Коринтяни 3:18
– Много е престижно да излизаме на конференции и да падаме, да ставаме по 4 пъти. Не трябва да усещаме Духа, а да бъдем водени от Дух!
– Не тези, които усещат Духа са Божии синове, а тези, които са водени от Него!
– Ние сме готови да направим големи жертви, просто за да покажем, че можем… 
– Можем ли Бог да Го унижаваме? Достатъчно се унижи като прие човешки образ.
– Това не е някой човек, това не е някой с власт, Това е Бог! Не някой от боговете, а Един Единствен!
– Той дойде на земята, за да се гаврим с Него?
– Подигравките и хуленето, което Исус преживя, никой не може да издържи. 
– Исус не бе на кръста поради немощ, а поради смирение!Всичко това го направи доброволно!
– Каква силна воля има Исус, че да изтърпи и издържи всичко. Силата, която Той има е ЛЮБОВ!
– Много пъти искаме сила, която не разбираме. Искаме сила, за да стават чудеса, а трябва като искаме сила, да искаме любов!
– Какво от това, че изцеряваш болни? 
– Ние си мислим, че ако дарбите работят чрез нас, тогава ще сме успешни служители.
– Ако не сме основани на Канарата, а на чудеса, на къде сме се запътили?
– Мнозина проповядват себе си, но малцина са, които проповядват Исус!
– Второзаконие 8:1-2
– 1 Коринтяни 10:1-14
– 1 КОРИНТЯНИ 10:12 „Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.“
– 1 Коринтяни 10:14 “ …бягайте от идолопоклонството.“ Кой е най-големия идол в този свят? Човекът!
– Всички се събираме защото имаме вяра в Исус! Но всички ли имаме вяра да изцеряваме? Всички ли имаме вяра за пророкуване?
– Бог иска да израстваме във вяра!
– Кои сме ние? Кой си ти? Имаш ли откровение?
– Исус е в теб. В Исус е пълнотата, тогава пълнотата е в теб!
– Исус не бе тука, за да го видят, а за да угоди на Отец!
– Сатанинския дух злослови! 
– Времето на нашето отиване настава! Много скоро ние ще чуем гласа! Той ще призове Неговите.
– Очакваш ли Исус? 
– Исус ще дойде за тези, които работят за Него, а не за себе си!
– Ако ти обичаш човек, тогава Бог ще ти го даде, но ако обичаш себе си, нищо няма да ти даде.
– Исус е Този, Който дава спасението, изцелението.
– Като не можеш, послужи на някой, който може!
– Няма да бъдеш съден за чудесата, а за мотивите зад тях!
– Дори молитва с неправилни мотиви ще стават чудеса.
– Исус иска да го променим това нещо!
– Ще продължим ли да мислим за Него, а не за нас, когато сме гладни, жадни, в проблеми? Ще мислим ли за Неговата репутация?
– Всички мразят евреите, а ние? Молиш ли се за тях? Евангелието днеска е до нас, заради тях!
– Покаянието ни връща в Божията воля, а не у дома. Ще те върне там, от където си се отклонил.
– Ако Бог ние заповядвал да отидем да проповядваме Евангелието, това значи, че Той е подготвил сърцата на хората. Бог е приготвил всичко, само дето не Му вярваме.
– Не трябва да се опитваш, трябва да правиш!
– Любовта ще ти се умножи, като започнеш да я даваш, защото вече я имаш! 
– Няма по-голяма любов от тази, да дадеш живота си за братята, а Той го направи дори за враговете!
– Ако ходиш като Енох, тогава ще бъдеш част в грабването. Трябва да вървим с Бога.
– 2 Царе 22:1-5 „Последните Давидови думи“
– Ние сме призвани да живеем Божия живот!
– Можеш да познаваш някой и да се виждате, да излизате заедно, но друго си е когато отидеш у тях. Там не можеш да правиш, каквото си искаш. 
– „Да не бъдем като езичниците, които ходят по СВОЯ суетен ум.“
– Най-трудното нещо е да накараш някой да свърши нещо, което не желае, а най-лесния начин е да го накараш да му хареса!
– Най-лесно е, когато си на конференция, на помазана служба и правиш изповеди и после като свършва службата, Духа се оттегля и плътта излиза на сцената… 
– Много сме по емоции… 
– Когато излезнеш от присъствието Му и плътта се съпротивява. Знаем какво е плътта да се съпротивява на Духа, а знаем ли какво е Духът да се съпротивява на плътта. Не знаем, защото в много случаи даваме правомощия на плътта.
– На Бог не му трябва нищо, защото Той има всичко. 
– Защо искаш да чуваш неща за теб? Че не знаеш ли кой си? Ти си Божии син!
– Не трябва да се чудиш какво ще си помислят другите. 
– Не ти ще привлечеш човека, а Исус!
– Не предлагай програми, кафета… предложи им Исус!
– Имаме любовта на Исус, получили сме я безплатно и трябва да я даваме!
– Исус не иска да бъдем консуматори!
– Не сме тука заради себе си, а заради тях!
– Ние имаме Него, трябва да почитаме Него, трябва да живеем за Него, нека да забравим за себе си!
– Само Божия живот си заслужава да се живее, всичко друго е празно.