Какво означава да живееш в Божията почивка?

Какво означава да живееш в Божията почивка?

Нормално е, ние Божия народ да живеем в Неговата почивка. Не става въпрос за определен ден. Някой хора спорят, кога трябва да почиваме в събота или в неделя.
Хора, които не са вникнали и не познават писанията, могат лесно да бъдат подведени.

„Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията почивка“

В Стария Завет, Бог определи един ден, но тогава нямаше Изкупител, хората не бяха новородени.
Грешен човек не може да изкупи чужди грехове, ето защо ИСУС ни изкупи.
Грехът се предава по бащина линия.
Целта на греха, не е да прекрати твоя земен живот, а да умреш за втория живот. Твойта личност е твоята душа. Твоята личност се изразява чрез твоето тяло.
Битие 2:7
Пръстта е нещо, върху което ходим по земята. Бог взе и направи тялото от пръст и вкара духът на живота в него, и човекът стана жива душа. Неговата личност стана вечна.
Ние всички сме души, личности.

Начин по който влизаме в грях – отхвърляме една слово, за сметка на друго, отхвърляме едно мнение, за сметка на друго. Човекът в Едемската градина живееше чрез плодовете и чрез заповедта.
Телата ни имат нужда от храна, но и духовете ни също. Този, който храниш повече, става по-силен.  Ето защо Господ ни е дал поста. Да смиряваме душата си. Желанието на тялото и нуждите са свързани с душата.
Когато Божият Дух дойде,
Божието слово влиза първо в нашия ум.
Еврeи 4:12
Целта на сатанта е да ни обучава. Училището „този свят“ –  лежи в лукавия.
Обучава ни чрез медиите, чрез обстоятелства. Опитва се да ни обучава, че всичко е тук на тази зема „живей за мига“, да не мислиш за бъдеще, за после, а сега да си поживееш.

А Библията казва, че това не е никакъв живот.
Йоан 10:10
Който е завладян е греха, той е негов роб. Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Бог дойде да ни даде живот.
Най-трудно е да се пребориш с твойте предубеждения. Божието Слово идва в твоя ум и то среща крепости, предрасъдъци, съмнения. Но Бог иска да пробие.

Духът е преди всичко останало. Още преди да се е оформило бебето в утробата, духът му е там. Зачитието е дар от Бога. Нежеланата бременност е отхвърляне на този дар.
Ефесяни 2

Братя и сестри, това което се случва тук на тази земя е добро, но не е вечно. Има много добри неща, но те не са вечни.
„Избери живота, за да живееш ти и потомството ти“. Господ не казва избери -благословението, а казва избери ЖИВОТА.
Едно от най-трудните неща е да се промени начина ни на мислене. Ето защо Словото на Бога е наречено „чук, който строшава скала“.

Какво се случва ако искаме да направим нещо ново? Ами ние не градим върху старото, а го събаряме и правим ново нещо.

Ти трябва да се подлагаш на Словото на Бога от петкратния дар на служение.
Защо ги има даровете? С цел съзиждане на Божия храм. За да може всеки да порасне до ръста и мярката на Христовата пълнота.
Вие бихте ли пили вода от замърсен проводник? Колко е важно да се молим за служителите които проповядват Божието Слово. Господ да ги пази, да молитстваме за тях, те са най-много атакувани.
Дори физически да умреш, ако духовно си добре, ти отиваш при Бога. Не постоянно да се молим на Бога за нашето изцеление.
Много е важно, хората които са поставени на власт да бъдат чист проводник. Защото дори и източникът да е чист, ако проводникът е замърсен, водата се замърсява.
Пише ли проявленията или дарбите дават живот? Духът дава живот.
Любовта е личност, не е чувство. Бог е дошъл да обитава вътре в нас, заради Святия Си Дух, който е вложил в нас.

Изход  33:22-23
Бог не беше в бурята, не беше в дъжда, не беше в земетръса, а в тихия и нежен глас. В Него е живота. Словото започва да напоява теб.
Исая 59:9-14
Често пъти сме пълни с не добри неща, а отиваме и вдигаме ръцете си в църквата. Случайно ли каза Давид
„Сърце чисто сътвори в мен Боже..“

Нищо тайно, няма да остане скрито, но ще  бъде явно. Много пъти ние вършим в тайно вътре в нас пожелания, съблазни, омраза, хулене. Рано или късно, ще излезе на яве.
Това, което излиза от сърцето, това замърсява. За да излезе нещо от сърцето, значи е влязло там. Ние сме тези, които позволяваме да влизат там.
„От всичко, което пазиш най-много, пази сърцето си“
За да имаме добро съкровище в нас, трябва да допускаме Божието Слово. Няма как да излезе от устата ти нещо, което не е в сърцето ти.
Преди да водим успешно войната си, трябва да пленим разума си да се покорява на Христос.
I Коринтяни 10:3-7

Всяко нещо, което се издига, това е стена.
Нашата цел е да пленим ума, като съборим тези крепости, като разрушим стените, чрез Божието Слово, което е чук.
Единствения начин е обсада. Обсаждаш ума си отвсякъде. Да обсаждаш, не някой човек, а себе си. Ако ние продължаваме да храним ума си с думи от този свят няма да стане.
Никъде в Библията не пише, да се страхуваме от врага. Ние трябва да имаме страх от Бога.

I Йоан 2:15
Трябва да спрем да слушаме какво говори светът. Когато става въпрос за финанси или здраве, ние слушаме какво казва светът. Но ние имаме Господа. Трябва ли да взимаме съвети от този свят и от човеци, които не познават Бога?
Притчи 4:20-25

Когато ти вземаш всеки ден Словото на Бога и се потапяш, а не просто да четеш 2-3 стих, няма и да разбереш кога точно, ще дойде твоето изцеление и освобождение.

Колко уникално е създаден човекът. Така Господ работи, уникално.
Както без електричеството не може да ползваме ел.уредите, така ако и ние не сме включени в Святия Дух, не можем да работим за Него. Духът на Бога работи, чрез Словото на Бога. Трябва да проумеем, че без Него не може.
Ние не трябва да чакаме да се раздвижи водата в къпалнята. Стани, вдигни постелката си и тръгни.
Няма нищо невъзможно за този, който вярва.

Второзаконие 6:1-9 – Като деца трябва да ставаме и да лягаме с Божиите обещания.
Божието Слово е като чук, който строшава скалата. Ти четеш и повтаряш, четеш и повтаряш. И постепенно започва да се пропукват крепостите, да се чупят, да се разрушават. Ако Словото не започне да обхваща нашия ум, няма да стане.
Ако няма синхрон между нашия ум, уста и сърце, няма да стане.
„Думата на вяра е близо, на устата ти и в сърцето ти.“
Не е целта Словото да е назубрено и само преповтаряно, а да пробие дълбоко в теб и да го живееш.

Какво означава да живееш в Божията почивка?
Моите дела, не са мои, но Христос живее чрез мен и върши Своите Си дела чрез мене, а аз просто си почивам.
Евреи 4:3-10
II Петрово 1:8