Кога Бог говори и защо

Кога Бог говори и защо

Бог е любов и Той сътворява обекти на любовта Си!
Ако човек не отклони фокуса си от себе си, няма да разбере Бога.
Връзката ни с Бога става само чрез духа.
Псалом 42:7
Човек се страхува от нещата, които не може да контролира.
Когато Исус идва и говори, Той винаги ни успокоява. („Не бой се“)
Дори и в присъствието на Бога дявола може да говори в ума ни.
Не трябва да се водим от емоции, имаме нужда от Духът на Бога, за да ни засвидетелства това, което е Бог!
За да разберем имитацията, трябва да познаваме оригинала.
Евреи 3:4-12
Ние имаме мисли и цели, но и Бог има такива.
Когато сме тъжни и негодуваме, всъщност ние негодуваме срещу Бога.
Винаги, когато чуеш глас, той е свързан с личност.
Когато Бог говори, Той Го прави, за да ни изкара от нашите планове в Неговите. Тези, които наистина познават Господа, са излезли от своите планове и са влезли в Неговите.
Нищо не се случва без причина. Ние не трябва да търсим пророчества, а Святият Дух!
Бог говори, за да изпълним Неговата воля, и да влезем в Неговите планове!
Матей 24:4-9
Пророците винаги са гонени и мразени, а Словото са Божиите планове.
Бог иска да ни разкрие Неговите планове и цели, но Той чака да узреем.
Иска от аквариума да ни премести в морето, това е друго ниво.
Когато се съгласим с Бога за Неговата воля, тогава влизаме в Божията почивка.
Вярата е необходима за неща, които ни се струват невъзможни.
Много пъти Бог ще ни шокира.
Там където има наша сила, няма Божия сила.