Коя е истинската ревност за Господа?

Коя е истинската ревност за Господа?