Лъжеслужителите – част II

Лъжеслужителите – част II

Ние имаме един добър Бог!

Лоши неща идват, но не са от Бога!

Никога проблемът не идва от Бог!

Господ Исус прекара голяма част от Своето служение изцелявайки и освобождавайки хората, но Той и проповядваше Божието слово.

Истината ни прави свободни!

“Преобразявайте ума си”

“Естественият ум не разбира духовните неща…ние имаме ум Христов”

Ние имаме помазан ум от Бога, който схваща духовните неща.

Основната цел на Сатана е той да получи поклонение – той иска да е бог.

Много време минава, за да може човек да стане духовно мислещ – този процес се нарича покаяние.

Никога човек не може да се освободи от греха, ако не се покае!

Първопричината на покаянието е ти да решиш да си промениш начина на мислене.

Святият Дух ни помага да се покаем.

Фил. 2:12-18

Много малко хора се покайват днес.

Ще ви говоря днес за заблудите в последното време – и по-точно за лъжливите служители и по какво можем да ги разпознаем.

И ти можеш да станеш лъжлив служител!

Мат. 24:1-5

В последните дни ще има много помазаници.

1 Йоан 2:18-19

Антихрист може да се преведе от гръцкия като “някой, който замества Помазаника”.

Едно вярване, за да се обоснове като религия, трябва да има свещени писания, учители, свръхестествени преживявания и почти всички религия говорят за благотворителност.

Но единствено християнството говори за връзка с Бога и за познаване на Бога!

Дори в християнството има религия.

Християнството си е Христос!

Мат. 24:5-6, 24-25

Няколко пъти акцентува и предупреждава за лъжепророци и лъжеслужители.

Казва “внимавайте да не ви заблуди някой”.

1 Йоан 2:24-27

1 Тим. 4:1

Дяволът успява да постига резултати на основата на това, че той много работи.

Дяволът по всякакъв начин се опитва да налага своя начин на мислене.

Много е важно да имаме истината!

Това, което може да стопира Сатана, е истината!

Исус освобождаваше хората и им казваше “Иди си и не съгрешавай повече!”

Святият Дух никога не подтисква човека – Той ти дава радост, мир, любов!

Ние имаме нужда от Духа на Бога!

Не трябва да бъдем толкова лекомислени, че можем да разпознаваме един лъжеучител ей така!

Мат. 7:15-23

Исус започва да дава характеристика на лъжепророците.

Мат. 7:14

“Аз Съм вратата”

“Аз Съм пътят…”

Той не говори просто за някакви врати и пътища – Той говори за личности.

Той го свързва със следване на личности.

Йоан 10:1-11

Никой не може да бъде преди Исус!

Как можем да разберем коя е истината?

Това нещо има плод!

Мат. 7:15

Отвън фалшивите пророци ще постъпват правилно, но мотивите им отвътре не са правилни!

Ефес. 2:1-5

Вратата е наречена “широка”, защото няма ограничения.

“Ако сте плътски, ще умрете. Но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете…”

Бог винаги общува с хората на базата на заветни взаимоотношения!

Бог винаги иска да даде!

Човек може да е истински щастлив само когато дава!

Всяко заветно взаимоотношение трябва да бъде подпечатвано с кръв.

“Животът на човека е в кръвта”

Бог, когато идва в заветни взаимоотношения при човека, Той си дава живота!

Ние идваме при Бога постоянно в името на Исус, защото Исус плати цената!

Без Исус ние сме кръгла нула!

Лъжеслужителите идват, за да те отклонят от Исус!

2 Петър 2:1-3

Това са вътрешни хора – тези хора са между вас!

“Те ще въведат тайно гибелни ереси”

Мотивите отвътре не се виждат.

Начините, чрез които те ще служат, най-вероятно ще бъдат съвсем нормални.

Тези хора са вярващи.

Това, което те ще говорят и правят, ще бъде хубаво – това е външното служение.

Мат. 7:22-23

Тези хора дори не са разбрали, че са такива!

Отклонението започва отвътре!

Те продължават с проповядването, с пророкуването, с изцеленията.

Тези хора са започнали да използват дарбите, служенията, за да градят своята империя.

Така идват “учението за Божия човек”, фалшиво разбиране за “духовното наставничество” и др.

Едно е да уважаваш, друго е да следваш като кон с капаци!

Тези хора започват да правят пътя широк.

Бог прави пътя тесен – Той поставя ограничения!

Бог дава приоритет на духовните неща!

Тези хора дават приоритет на материалните неща.

В последните дни ще има инвазия от фалшиви пророци и служители, защото хората стават себелюбиви!

Има само 2 критерия, за да ги разпознаеш:

  1. Истински е този, който върши волята на Отец

Волята на Отец не е свързана с дела!

1 Сол. 4:2-6

Божията воля е нашето освещение.

Първият етап е скъсване със света.

Вторият етап е пълното предаване на Бога.

Много хора, които не са преминали освещение, влизат твърде бързо в служение.

Заради това се превръщат в лъжеслужители след известно време!

  1. Истински са тези, които Ме познават

Познаването на Господа има само една дума – любов!!!

“Бог е любов” – който Го познава, е усъвършенстван в любовта!

1 Йоан

“Ако някой пази Словото Му, Неговата любов към Бог е наистина съвършена”

Основно и важно нещо е да познаваме Бога!

Когато познаваме Бога, ще Го обичаме!

Когато Го обичаме, спазваме Словото Му – от любов!

Има два начина, поради които човек основно може да прави нещо – любов или страх!