Мъдростта да търсим Господа – част II

Мъдростта да търсим Господа – част II

-Бог има слово за всеки ден!
-Бог има план за всеки един ден!
-Цялото Слово е от Бог!
-Бог никога няма да е в разрез със Божието слово.
-Божието слово може да промени всяка ситуация.
-Всичко се прекланя пред Словото на Бог.
-Словото на Бог носи вяра.
-Когато има слово от Бог – изговаряй го и се дръж за него! Дори да стане по-трудно – продължавай! Всичко се прекланя пред Словото на Бог!
-Божието Слово Строшава всяка крепост!
-Бог иска да се изразява в нашият живот повече и повече.
-Когато си със Словото искай Бог винаги да ти дава по нещичко за да го познаваш повече и повече.
-1 Петрово 4:7-10
-Времето с Бог е важно, както в качество така и в количество.
-Любовта на думи не е любов!
-Не може да обичаш Исус без да му го показваш!
-Исус с нетърпение чака и очаква всеки ден да има време с теб!
-И в трудни моменти Бог свидетелства за Своята вярност.
-Със своите обещания Бог ни насърчава да му вярваме. Той непременно ще дойде.
-Тези, които дойдоха при Давид, когато бягаше от Саул, той не слезе на тяхното ниво (огурчени от Саул), но той ги качи на своето.
-Давид не се подаде на думите на подчинените си. Той почиташе Саул, дори когато го преследваше.
-Личи ти, когато си бил с Исус!! Реакции, поведение, говор, изражение.
-Предизвикателството е да не се угорчиш срещу Света, а да го вдигнеш на своето ниво.
-Обстоятелствата не трябва да са причина да не търсиш Бог. Ти обичаш ли го или си търсиш управдания?
-Давид търсеше Бог докато бягаше за живота си!