Мъдростта да търсим Господа

Мъдростта да търсим Господа

Завършеното дело е изкуплението на Голгота. Той плати цената, за да може да понесе нашия грях. Той беше отхвърлен, за да можеш ти да бъдеш приет. Ние не можем да заслужим Неговата любов. Не можем да заслужим Неговата добрина, не можем да заслужим благословението, не можем да заслужим освобождението, НО Я ПРИЕМАМЕ! ОСЪЖДЕНИЕ ОТИДЕ ВЪРХУ ИСУС, ЗА ДА МОЖЕ ДА ДОЙДЕ ОПРАВДАНИЕ! ДУХА НА БОГА ИСКА ДА КАЖЕ, ЧЕ ТЕ ПРИЕМА! Бог не те отхвърля, а те приема не заради това, което си направил, а заради това, което Той направи за теб! Неговата милост трае довека! Неговата благост, Неговата милост! Той е близо до тези, които с истина Го призовават! Не си ли насърчен, че Господ не е далече? Аз искам да имаме съживление! Тази църква е родена в съживление! И когато си роден в съживление ти не се задоволяваш с друго! Но вижте Бог е предопределил и трудностите, защото те изграждат неща в нас,за да се изградим. Словото казва да го считаме за пълна радост, защото ИЗПИТВАНЕТО НА НАШАТА ВЯРА ПРОИЗВЕЖДА ТВЪРДОСТ! Твърдост идва, за да произвежда твърдост. Вижте, Той не ни е обещал, че няма да дойдат трудности, но едно е обещал: Ето, Аз съм с вас до свършека на века! Като Той каза, че Му се даде всяка власт, а после каза идете и проповядвайте и правете ученици! Това е нещо, което ни учи да се учим да се доверяваме на Бога, но това ни съкрушава, но когато се съкруши, и когато се смириш… Знаете ли какво дава? Сега ще ви го покажа;
Исая 57:15
Защо е това? За да може да си спомняш верността на Бога, а не паданията ти! Знаете ли, когато преминаваме през трудностите не го приемаме за радост. Когато се върнем назад във времето обапе, виждаме Неговата вярност! Това, което не разбирах и бях нараняван, сега разбирам, че е част от Твоя план. Това, което Си мислиш не е това, което Си мислиш! Когато прочетох какво Исус каза на Петър ми помогна много. „Това, което сега правя по-късно ще разбереш“. И когато се обърнем назад във времето отново разбираме от части, но го разбираме все повече и повече с течение на времето. Това е нещо, което е изработило в мен одобрен от Бога характер. Когато четох книгата на пророк Даниил изведнъж ми светна, че всичките дълбоки откровения дойдоха в дните на Валтасар, който е внука на Навуходоносор, дните на Дарий. Знаете ли на колко години е бил Даниил? Около 64-65 годишен. Обаче, знаете ли, че почти нищо не пише за нешата преди това. Обапе, пише, че е изграждал одобрен характер. Той търсеше Бога, имаше правилните приятели Анания, Мисаил и Азария. Има Божието име от всяко тези имена. Мисаил означава „Кой е като Бог?“  Вижте, Бог ни е дал да имаме Неговото име! Бог иска да изгради характер в нас! Даниил всеки ден беше на прозореца си и всеки ден по три пъти се молеше и търсеше Бога и забележете: както и преди. Във всичко, което правеше относно делата на царството, беше без грешка! Във всяка една работа, в която работим, трябва да я работим като за Господа! Ние можем да общуваме със Святия Дух и ДА СВЕТИМ! Възможно е нашия живот да отразява Исус! И вижте, Даниил правеше това – изграждаше одобрен от Господа характер. Вижте, в нашето ежедневие може да няма нищо толкова велико, но за да дойде великото нещо трябва да правим стъпка по стъпка в доверие на Господа и да Му вярваме, че Той има мисли зс добро, мисли за надежда. Много ме насърчиха думите на Бог към Еремия: Още преди да ти дам образ, Аз те познах. Преди съм си мислил, че Бог ме познава от утробата на майка ми, но не – Той ме познава още от преди това. Може да си бил в наркотици, в безразборен секс, в какво ли не, НО БОГ ДНЕС ТИ КАЗВА, ЧЕ ТЕ ПОЗНАВА! Не трябваш на лидерите, за да попълниш бройка в дадена група,А ТРЯБВАШ НА ГОСПОДА, ЗА ДА ПОВЛИЯЕ НА ДРУГИ ЖИВОТИ! Той не иска да преминаваме през дадени неща, за да ни прекара просто ей така, а за да разкажеш за Неговата любов и как Той те е намерил и е отмахнал всички прегради! И Той ти е помогнал. Дал ти е слово. Излял е любовта Си и ти си я преживял! Но това не става ей така. Когато дойдат теудностите ти се съкрушаваш и се предаваш. Казваш „Боже, не знам как да оправиш тези счупвания и тези парчета, но Ти можеш да ги поправиш“. И едно от имената на Господа ни е Възстановител! Той казва, че още обитава и с този, който е със съкрушен и смирен дух, за да може да съживява. Съкрушаването и смирението са в основата на съживлението. Слава да бъде на Господа! Аз вярвам, братя и сестри, че има освежителни времена(не време, а времена) от лицето на Господа. Но забележете от къде идват – от Господа.
Деяния 3:19
Вижте колко е простичко! Ние усложняваме нещата, а Бог се опитва да ги опрости. От лицето на Господа, от присъствието на Господа идва освежаването! Това е толкова прекрасно да имаме Господа и Неговото общение!
Притчи 8:34-36
Това е нещо, което ме благослови. Понеже това, което пастор Вениамин споделяше на конференцията. Как Бог привлече вниманието на Мойсей. Не е необичайно, че храста се запали в пустинята, а че не изгаряше. Бог искаше да Му покаже, че Бог е, Който е. Че Той не се влияе от обстоятелствата. Всеки огън се нуждае от нещо, което да го поддържа. Но този храст гореше сам по себе си. Бог искаше да Му се разкрие като Йехова или „Аз Съм, Който Съм“. Дявола създава обстоятелства, но Аз ги променям. Но вижте, дявола не може да преобърне плана на Бог за твоя живот, освен ако не вярваш в неговите лъжи. Но бог може да променя дяволските планове.
Римляни 8:28
Ще кажеш как така това работи за мое добро? Стой и гледай! Едно от нешата, от които сме много силно изкушени е да се откажем. Бенгт преди 22 години каза, че чудото , от което се нуждаеш е точно зад ъгъла. Но понеже не го виждаш не знаеш, че е там. Но Бог ни казва да не се отказваме! Бог те насърчава да продължаваш напред! Бог може да отваря тъмници! В Д.А. 5 глава Божието слово казва, че е хванал всичките апостоли, обаче посред нощ ангела отвори тъмницата и им каза да отидат и да говорят думите на „тоя“ живот. Той е този, който може да бута стени, да мести планини! Вижте, Бог ги изпраща на същото място, където ги хванаха! Той не им каза „бягайте, защото Ирод е бесен“. Бог иска евангелието да преодолява в нашите животи и в църквата!
Това, което дойде до мен днес да ви проповядвам е: Мъдростта да търсиш Господа. Кога да го направиш и как да го направиш, за да си максимално ефективен? Но вижте, казва се в притчи, че е блажен този човек, който бди. Вижте, няма как да чуеш, ако не прекарваш време с Господа. Блажен пня, който бди ВСЕКИ ДЕН! И чака при стълбовете на врата Му, и който Го намери… Което означава да Го търсим, да Го чакаме,да платим цена. Вижте, Бог не е евтин Бог! Но не става само с искане. Да искаш е само началото. Бог влага желанието в теб за нещата.
Матей 7:7
Исус не спира до желанието, но и до търсенето! Когато ти търсиш ти започваш да намираш. Истинския пробив, обаче, е когато търсиш, търсиш, търсиш и захлопа! Врата един ден ще се отвори и ти ди много близо до идването на Царя! И когато ни говори ние трябва да пазим словото Му в сърцето ни!
Бог говори, за да потвърждава нещата, които вече ни е откривал! Ако има нещо, което да касае теб и твоя призив на теб ще ти говори, не на друг! И понякога, когато не ни стиска като на Мойсей „прати, когото искаш да пратиш“, да, Той ще използва хора, чрез които да потвърди! И не е задължително да имс „така казва Господ“, но може и да е и в проповед! Ние сме определени да носим Исус (като магарето). И тогава Господ ще ни говори, но пази словото Му в сърцето си! Нещата, които са ме държали и повдигали много пъти са:
1) Личния ми призив;
2) Да знам, че съм част от видението на тази църква.
Когато Бог казва за Варнава и Савел да ги отделят казва „… За което Съм ги призвал“. Забележете времето. Не „призовавам“, а „призвал“. Стана нещо публично! Когато Павел имаше личното видение, призива от Исус, и се потвърди от духовните лидери – виждаме плода. Стои за Господа. Победата, отговора са много близо. Стои за словото. Когато словото липсва – застани на писаното слово.