Насила се влиза в Божието царство и който насили себе си, го грабва