Научих тайната да съм доволен

Научих тайната да съм доволен

 • Ако освобождаваме любовта, която е в сърцата ни, тогава със сигурност ще пожънем.
 • Ние приемаме и предаваме информация.
 • Важно е да сме подготвени за служба, а и не само. Тази подготовка се състои в това да си готов да бъдеш инструмент в ръката на Бога.
 • Когато Сатана иска да сме под неговия контрол той не идва с „рогата“.
 • Сатана измами Ева с това, че е могла да бъде като Бог. Желанието на Ева не е било да има власт като Бог, а да бъде като Него, понеже е била привързана към Него и Го е обичала. Тя е искала да е като Бог, защото е била привлечена към Него. В нея не е имало грях тогава или нещо извратено.
 • В силното си желание да сме като Бог ние пренебрегваме словото Му.
 • Не можем да се движим само от преживявания.
 • Сатана говори за Бог, но всъщност поставя фокуса ти на друго. Сатана те себецентрира.
 • Бог изцелява тялото ти поради това, че обича душата ти. Той иска душата да е в хармония с твоя дух, за да може да има общение с нашите духове.
 • Ако тълкуваме Библията с плътския си ум винаги ще тълкуваме Библията грешно! Роденото от духа е дух, а от плътта е плът.
 • Само този, който е бил отхвърлен истински и е бил приет от Бога, само той може да приеме истински другите хора и да не ги отхвърля.
 • Почитта на Давид към Бога накара Давид да почита и Саул.
 • Бог иска, когато четем словото Му да вникваме, а не да го четем като роман.
 • Божието слово идва да работи вътре в духа и душата ти.
 • Когато влезем в словото и се вживеем в него даваме възможност на Святия Дух да работи в нас.
 • Когато харесваме нещо или някого създаваме душевни връзки и демонът идва в нас. Например, ако се вживеем в ролята на някой актьор, започваме да се държим, както във филма.