Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието

Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието

„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила,“
2 Петър 1:3