Почивката е време с Господаря

Почивката е време с Господаря

Почивката е време с Господаря в присъствието Му.
Исая 9:6

Псалом 118:24
Благодатта е свързана с благодарението.
Не можем да имаме истински вяра, която побеждава света, ако нямаме радост и мир в Бога!
През каквото и да преминаваш, изхода е чрез и през радостта и мира.
Псалом 16:10-11

Римляни 15:13
Радостта е белег на Божието присъствие. Бог иска да имаме радост и мир, за да може да побеждаваме трудностите.
Ние вече сме в Христос отдясно на Бога.
Необходимo е решение и устояване, за да влезем в Божието присъствие.
Щастието в нещо различно от радостта, щастието се основава на чувства и преживявания. Радостта процъфтява в трудно време.
Радост = благодат
Когато имаме радост и мир, вярата не е проблем.
Исая 61:3

Галатяни 5:22
Повече от всичко друго в живота, ние се нуждаем от Словото.
Притчи 17:22
Радостта от Господа и присъствието Му е благотворно лекарство.
1Солунци 5:16-27


Евреи 12-1
Когато Божието Слово стане тема в нас, тогава можем да имаме радост и мир и да застанем срещу обстоятелствата, поради думата и авторитета на Господа.
Думите на Исус са силни, защото Той живее това, което говори!
Псалом 63-7

1. Летописи 16:27
Псалом 43:3-4

Псалом 33:20-21
Радостта е предшественик на Словото, което идва.