Даром сте приели, даром давайте

Даром сте приели, даром давайте

Инвестирай в Божието служение.

Мислете не за своето, а за чуждото.

Даром си приел, даром давай

Богат си, когато имаш богато сърце, даващо сърце.

Който сее щедро, щедро и ще пожъне.

Галатяни глава 6, ни казва, че има сеитба за духа, а има сеитба за плътта.

Бог обича, онзи който дава на драго сърце.

Вижте какво направи онзи слуга с неправедното богатство.

Спечелете приятели посредством неправедното богатство.

Верният в най-малкото, в многото е неверен. Бог ни наблюдава постоянно.

Ние трябва да се научим да сме даващи хора, не става дума само за финанси.

Бог дава семе за сеене, а семето е за сеяча. Ако ти не си сеяч, защо да ти дава.

Даването е служение.

Отдели време, отдай хваление на Бога, отиди при някой самотен, дай внимание и грижа на някого.

Бог иска да ти даде изобилно, за да даваш!

Очите на Господа тичат по лицето на цялата земя и търсят сърца съвършено разположени за всяко добро дело.