Ти си основан на Канара

Ти си основан на Канара

В присъствието на Бога, няма да се поклатиш.

Библията ни помага и ни насочва към Бог.

Приближавай се до Бога, живей в общение с Него. Там има радост, мир, сигурност. Там врагът не може да те докосне.

Бог иска да ти хване вниманието, погледни към Него.

Не са достатъчни делата, които правим за Бог. Това не ни прави да бъдем близки с Него.

Фарисеите разчитаха на своята праведност.

Само Божието присъствието може да ти даде реална представа за Божието мнение за теб.

Каквито и неща да дойдат до теб, няма да те поклатят, защото ти си основан на Канара.