Откровение за Божията любов

Откровение за Божията любов

Човешката любов е несъвършена.

Ние обичаме тези, които ни обичат и мразим тези, които ни мразят. Но Божията любов е съвършена.

Лука 15:2-10

Къде е овцата? Виждаме само това, което Бог прави.

ИСТИНСКОТО ПОКАЯНИЕ Е: ОВЦАТА СЕ Е  СЪГЛАСИЛА ДА Е НАМЕРЕНА, НОСЕНА, ДА БЪДЕ С ПАСТИРА СИ!  Ние слагаме акцента на покаянието върху нас, а не върху това, което Бог е извършил за нас.

Никъде не пише за мъмрене. 

Притчата за блудния син – синът отива и казва на баща си да му даде всичко, което му се полага, което е страшно грозно, защото означава „нямам търпение да умреш“. Но по-късно след мизерията си той се осъзна и се прибра. Когато баща му го видя, самият баща се затича към него. Самият факт, че синът му се върна, бе достатъчен. Бащата дори не искаше обяснения за делата на сина си, та той дори не го остави да говори.

Това, което ни отдалечава от Бога, НЕ Е БОГ!

Често дори самият аз съм се критикувал: „Вениамине, какво правиш бе? Бог не е за подигравка!“ 

Вижте, израелтяните бяха свикнали да слугуват на лош господар и не можеха да приемат Божията милост. Той се грижеше за тях, но на тях им омръзна. И ние сме така – всеки ден да чета, всеки ден едно и също и т.н. Ние трябва да се научим да живеем чрез духовете си. По-важно е вътрешният ти човек да е добре, да е нахранен. 

ТАЗИ ВЕЧЕР ИСКАМ ДА ТИ КАЖА, ЧЕ ГОСПОД НЯМА ДА ТЕ ИЗОСТАВИ ДОКАТО НЕ ТЕ НАМЕРИ!!!! Дяволът ще ти каже, че нищо не става, че не си достатъчно добър, че вече нищо не се получава. НО ТАЗИ ВЕЧЕР ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ТЕ ТЪРСИ! ТОЙ ТЕ ОБИЧА. ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ГО СПРЕ, СИ ТИ! „А, АЗ НЕ СТАВАМ ; А, АЗ НЕ МОГА ; А, АЗ СЪМ МНОГО ГРЕШЕН“ НО ВИЖ КОЛКО Е РАЗВЪЛНУВАН ТОЙ!!!!! КОЙ В ДНЕШНО ВРЕМЕ ВДИГА БАНКЕТ ЗА ОВЦА? А ИСУС Е ТОЛКОВА РАЗВЪЛНУВАН, ЧЕ ДАЖЕ ПИТА ДРУГИТЕ „ВИЕ НЕ БИХТЕ ЛИ ГО НАПРАВИЛИ?“!!!!!

БОГ ИСКА ДА ГО ПОЗНАВАМЕ И ДА ПОЗНАВАМЕ НЕГОВОТО СЪРЦЕ! ТОВА Е ПОКАЯНИЕ! ДА ПРОМЕНИШ НАЧИНА, ПО КОЙТО МИСЛИШ! 

СВЯТИЯТ ДУХ НИ ПОМАГА В НАШАТА НЕМОЩ! НЕКА ДА НЕ ОТБЛЪСНЕМ ДУХА НА БОГА! НЕКА НЕ ОТБЛЪСКВАМЕ БАЩИНОТО СЪРЦЕ НА БОГА! И ВИЖТЕ, ТОЗИ ЧОВЕК ПОЗВОЛИ ДА БЪДЕ ОБИЧАН! 

Сатана ни кара да не се обичаме и да се мислим за неща, които НЕ СМЕ! 

Грехът живее в плътта, но ти си ДУХОВНО СЪЩЕСТВО! 

Ти прие да бъдеш избавен, благословен, спасен, изцелен, ПРИЗВАН! НИКОЙ ОТ НАС НЕ ГО ЗАСЛУЖАВА! ТАЗИ ВЕЧЕР СВЯТИЯТ ДУХ ТИ КАЗВА „ПРИЕМИ ЛЮБОВТА МИ“! Не мисли, че не ди достоен! Святият Дух ти казва, че никой не е! 

Откровение 21:7-8

Обърнете внимание, че Бог приоритизира някой неща като по-важни. 

Можеш ли да кажеш, че първите две категории, които отиват в езерото са страхливци и неверници? По-скоро ние си мислим, че перверзниците, мръсниците и т.н. Но ето, Словото казва, че страхливците ще бъдат осъдени.

Когато той отиде при учениците си, когато възкръсна бе в центъра на стаята и какво правеха учениците на Исус? СТРАХУВАХА СЕ И НЯКОИ ОТ ТЯХ НЕ ВЯРВАХА! ТЕ БЯХА В ГРЯХ! 

ИСУС ОБИЧА ДА Е В ЦЕНТЪРА. 

Той беше в центъра на стаята, между двамата разбойници и т.н. 

РАЗБИРАТЕ ЛИ, ЧЕ ЗАВИСИ ОТ ИСУС? ОТ НЕГОВИЯ ХАРАКТЕР, А НЕ ОТ НАШИЯ! ВСИЧКО Е ЗА ИСУС!!!! ТОВА Е ВЕЛИК ПЛАН НА ГОСПОДА! 

Петър падна по очи пред Господа и Му каза „Иди Си от мене, Господи, защото съм грешник“. Но Исус му каза да не се бои и му смени името. Първото нещо, което Бог променя, е името ти! ИСУС ВИЖДАШЕ ПЕТЪР КАТО СКАЛА, ЧОВЕК КОЙТО ЩЕ ВЪРШИ ВЕЛИКИ ДЕЛА! Обаче Петър в този момент стои пред Господа, нямащ нищо общо с човека, който щеше да бъде!

Петър издигна Исус над себе си, когато Исус го попита обича ли Го(агапе), а Петър отвръщаше обичам те(филио). И това „филио“ означаваше, че Петър си знаеше урока и всякаш казваше „Господи, аз не мога да обичам, освен, ако Ти не ме обичаш.“ 

Много пъти задържаме греховете на хора или нашите собствени. ПРОСТИ СИ! 

Волята на Бог е в Словото (Сина Си). Той иска да опознаем Сина Му! Той се гордее със Сина Си! Исус прие име над всяко друго, но Той получи това име след като се смири. Той иска да ти даде бяло камъче с новото ти име, но ти трябва да се смириш! Бог иска да открием волята Му в Сина Му! 

Ключът е любовта на Христос! Ето защо и най-малкият в Божието царство е по-голям от старозаветните светии!  Ние сме приели любовта и светлината! Ние ходим в светлината! Истината иска да ни освободи, да ни изцели! 

Божията воля е в Неговия Син и това е най-доброто и за нас, и за Него. 

Римляни 8:28-39

Увереността на Павел идваше от многото откровения. Но след спасението си той имаше въпрос: Защо греши? И той попита: КОЙ? А не какво, но КОЙ? Той не търсеше формула, а ЛИЧНОСТ! И тогава Павел разбра: „…няма никакво осъждение…“ 

Духът е противен на плътта и затова ние не можем да съгрешаваме както светските хора. Ние се чувстваме гадно, защото духът се противи на плътта! 

Законът действа докато има плът, но когато дойде Духът – идва благодатта! Ние вече сме свободни, защото изискванията на закона се изпълниха поради жертвата на Господ Исус Христос. 

Ефесяни 4:17-32

2 Коринтяни 10:3-4

Ефесяни 6:11-13

Авторът на ВСЯКО нещастие е дяволът! 

2 Тимотей 2:1-7

Йоан 1:17

Днес много християни се опитват да угодят на Бога чрез закона и така попадат под проклятие. 

УГАЖДАМЕ НА БОГ, КОГАТО ПРИЕМАМЕ ЛЮБОВТА МУ!!!! 

МНОГО ОТ НАС ДНЕС НЕ ОСЪЗНАВАМЕ КОИ СМЕ В ХРИСТОС! Сатана ни лъже, че съгрешим ли, сме изгубили позицията си, но ТОВА НЕ Е ТАКА! Когато ние приемем Божията любов, ние няма да съгрешаваме! Откровението за Божията любов ни прави силни, а не помазанието. Любовта ни прави силни и така приемаме помазанието да Му служим и да бъдем едно с Него. 

Павел не уповаваше на себе си да не съгреши, а на Бога! 

Да заякваш в благодатта означава да не заякваш в своите дела, а в Неговите. Павел знаеше, че не той, а Христос щеше да реши проблема! 

Бог ни е подарил Словото Си, за да станем едно с Него. Да мислим и говорим като Него! Когато демоните ни видят, да не видят нас, а Христос! 

Сатана разчита на лукави удари и затова Павел казва да се облечем в Божието всеоръжие, за да устоим на ХИТРОСТИТЕ на дявола. 

В Матей 12 глава се говори за нечистия дух. 

Той търси хармония със собствената си природа с теб. 

Ефесяни 5:15-21

*Божията воля е да се изпълваме с Духа! Използваш ли вътрешния си човек по предназначение?

По същия начин Святият Дух търси хармония със Себе Си в теб! 

Ето това (Еф. 5 гл.) е атмосферата за Святия Дух! 

Нечистите духове се възползват от емоционална лабилност, неконтролируемост. 

Ако поставяме Името, което е над всяко друго име, в сърцата си, всяко друго име ще ни се подчини (всяка болест например има име). 

БОГ ВЕЧЕ Е ИЗВОЮВАЛ ПОБЕДАТА ЗА ТЕБ! СЕГА Е МОМЕНТЪТ БОГ ДА ТЕ ВДИГНЕ НА РАМЕНЕ!