Трансформация

Трансформация

Срещата с Бога трансформира живота ни.
Ние виждаме с разум и сърце това няма общо с физическите очи.
Законът прилича на юзда, чрез която Бог да ни направлява.
Притчи 29:18
Псалом 32:9-11
Любовта е да вършим заповедите Му!
Еремия 15:10-21
Еремия 29:11-14
Исус ни спаси в Себе Си! (Него самият)
1. Кор. 9:19-23
Еклисиаст 2:1-20
Всеки един проблем, който идва до живота ни, става такъв, когато влезе в нас и започнем да го виждаме като такъв.
Ако обстоятелствата, които идват до нас, ги гледаме през призмата на земния живот, ще бъдем нещастни, но ако погледнем през призмата на вечността имаме щастие и надежда.
Ако нещо трябва да се промени в живота ми, то зависи от мен!
Филипяни 2:5-11
За кого живееш за себе си или за Бога?
Когато сме плътски, не можем да бъдем щастливи.
Отношението към спасението определя отношението ми към Спасителя и позицията в небето!
Всеки, който мисли за: аз, мен и моето, няма как да бъде щастлив.
Ако погледнеш на стената като врата, можеш да минеш през нея.
Когато дойде проблем до живота ти от какъвто и да е характер, знай, че има хора с много по-голям проблем от твоя.
1. Петрово 2:18-21
Исус ни е дал свободна воля, с която ние да управляваме плътта, а не тя нас.