Източникът на твоите решения

Източникът на твоите решения

От какво или от кого са повлияни твоите решения?

Бог ни е дал свободна воля, да изберем чий инструмент да бъдем. Няма среден вариант.

Ако ти и аз вземем решение, да предадем волята си на Исус, то Той ни връща правото и ни дава власт да контролираме, включително и духовния свят.

Можем да бъдем наистина свободни, само когато сме във волята на Бога.

Предишен
Трансформация
Следващ
Живи факли