Изпълване с Духа

Изпълване с Духа

П-р Вениамин:

Бог обича предварително да изявява нещата, за да можем да Му се доверяваме!

Бог иска да има общение с човека, но Той иска сърцата ни да бъдат чисти!

Ние навлизаме в нова духовна епоха.

Бог винаги работи със сезони.

Винаги където има движение на Божия Дух, там се събира тълпа.

Преди да се върне Господ Исус Бог ще възстанови всичко.

Възстановяването започва от църквата!

Бог чака нас да влезем в това, което Той ни е призовал!

Цял свят не може да побере книгите с чудесата, които Исус извърши на земята!

Бог не се променя!

Седрах, Месах и Авденаго в огнената пещ

Дяволът в лицето на църквата предизвиква Исус.

Святият Дух не може да направи повече отколкото ние Му позволим!

Пророчество чрез п-р Максим:

През април:

Много специални пробиви и благословения -> следващо ниво

Много отговорени молитви

Врагът иска да абортира до края на март това, което Бог има за теб през април!

Той ще извади най-силните си тупаници, които може да извади.

“Прогласи 70 часов пост!”

За някои от вас десятъкът ви ще бъде колкото сегашната ви заплата

Семейството ви ще се премести на друго място

Нов сезон на близост с Бог

Пост, за да не се абортира благословението през април!

Благословенията през април ще бъдат на световно ниво!

П-р Вениамин:

Който желае да го приеме, може да го приеме!

На какъвто ум/дух си, това ще хванеш!

Бог така действа, че много пъти не Го разбираш веднага!

Тук е много важна духовната чувствителност!

Евреи 5:7-9

Видение на п-р Вениамин преди години:

“Исус беше добро дете – Той много обичаше семейството, което Го отгледа, но Той трябваше да умре за Своята човешка любов, за да може да обича с Божията любов!”

Нашата слабост винаги е била нашата човешка природа.

Дяволът иска да ни вкара в човешката ни природа, защото там може да ни победи.

“Не се опивайте с вино, … а изпълвайте се с Духа.”

“Когато нечистият дух се върне, намира къщата пометена и почистена…”

Когато сте си вкъщи, не само тялото ви е в хармония, но и душата ви също.

Човек може да има душевни връзки дори с предмети.

Нечистият дух създава бъркотия навсякъде.

“Бог е Бог на реда.”

Когато ти си пълен с Бога, вътре в теб има ред – тогава това се отразява и на поведението ти!

Колко е важно, когато ние се изпълваме със Святия Дух – това не е временно преживяване, а постоянно състояние!

Ефес. 5:15-22

Няма как да разберем Божията воля освен чрез Святия Дух!

Трябва да сложим живота си в ред – да имаме дългосрочни планове!

Да се научим да плануваме деня си!

Никога от твоя план не трябва да липсва най-доброто време за Бог!

Когато ние постъпваме така сякаш няма Бог, ние постъпваме като глупаци!

Бог е постоянно с нас и вътре в нас – всяка секунда!

“Имайте съзнанието за Бог през цялото време!”

Винаги обявявайте поста си пред Бог и Той ще ви подкрепи.

Бог иска да ни даде благодат.

Чрез храна човекът съгреши и грехът влезна в света.

Атмосферата, в която предбъдва Святият Дух, е атмосфера на хваление и поклонение.

За да можеш да пребъдваш в Святия Дух, е необходимо да изпълваш себе си с хваление, благодарение и покорство!

Това веднага се изразява в отношенията в семейството!

Святият Дух иска да ни учи на близки взаимоотношения с Него!

Ние трябва да се научим да се покланяме на Бога!

Няма как ние да имаме близка връзка един с друг, ако нямаме отношение на смирение и покорство!

Има 4 основни области, които определят щастието в живота.

Истинското щастие се корени в спасението, което Исус извоюва за нас на кръста!

“Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.”

  1. Здрави тела

Исус навсякъде изцеляваше болните.

  1. Правилни взаимоотношения

Първо са семейните взаимоотношения.

Ако ние държим хваление, благодарност и покорство постоянно в сърцето си, това веднага ще си проличи в семейните ни отношения!

Телата ни са храмове на Святия Дух.

Важно е да създадем подходящата атмосфера вътре в храма.

“Бащиният Ми дом е молитвен дом за всички народи…”

Бъди дисциплиниран човек – ти самият трябва да си коректив на себе си.

Филип. 2:1-2

Павел говори за църковно единство.

Всичко онова, което ние сме приели, ние трябва да го дадем!

Филип. 2:3-9

Господ Исус беше в постоянна връзка с Бога и всяко едно духовно благословение Той го споделяше със Своите ученици.

Вие братя и сестри какво си давате едни на друг като се събирате на гости?

Никога не поставяй себе си на първо място.

Когато се изпълваш със Святия Дух, Той те води в Божията воля!

Той те води крачка по крачка.

Идеята на Бога е винаги да даваме и да служим за благословение!

Когато Святият Дух се движи, Той активира дарби вътре в нас.

Радостта е от даването, не от получаването!

  1. Финанси

Обикновено финансовите благословения не стават с много работа!

Бог когато Го удовлетвориш, Той винаги ще иска да те зарадва!

Аз не мога да променя света – аз мога да променя себе си!

  1. Да влезеш в призива си

Човек се чувства добре, когато си е на мястото.

“Изкупувайте благовремието.”

Вкъщи внимателно си прочетете Ефес. 5 от 15 стих надолу и Бог ще ви говори!

Никога няма да получиш нещо свръх, ако не се научиш да жертваш свръх!

“Аз не ви давам както светът ви дава.”

Светът също дава, но взима много повече от това, което е дал!