Не се безпокойте! – част I

Не се безпокойте! – част I

– Добре е църквата да има собствена култура, която не е от света, но е от Небето.
– Има толкова чудни неща в Словото.
– Бог не бързаше с Авраам. Той работеше по него и не бързаше.
– Бог показа чрез Авраам пример за гостолюбието, което се намира и в Новия Завет също.
– В Стария Завет светиите са нямали този достъп до Бога, който ние сега имаме и затова ангелските посещения са били често явление.
– Словото Му е живо слово и Духът Му го превръща в такова. Всеки ден можем да се срещаме с Него чрез словото.
– Възможно е всеки ден, когато четем словото да имаме среща с Бога и вярвам, че това е Неговото желание.
– Святият Дух иска да ни разкрива Исус и това е в основата в общението ни със Святия Дух. Ние виждаме как Троицата работи за нас.
Колосяни 1:13
Римляни 14:17
– Дяволът ни лъже, че ако правим това или онова ще угодим на Бога. Нищо друго не угажда на Бога както вярата.
1 Коринтяни 3:11
– Ако не сме основани на Христос ще се оприличим на човек, който е построил къщата си на пясък.
– Целият ни градеж ще бъде изпитан – стените, основата и покрива. Твойте желания, твойте цели, копнежи и мечти да са свързани с Него.
– Не е редно да се стремим и да копнеем за нещо освен самия Него. Всичко, което правим трябва да бъде в името на Господ Исус Христос.
– Дяволът винаги ще се опитва да те излъже, че Бог е себецентричен, себичен и егоистичен. Но всъщност вън от Бога няма дорбо за нас. Това Бог да е фокус е за наше добро.
– Лошо е, ако се погледнеш в огледалото и виждаш и говориш само за недостатъците си. Редно е да се обичаме, но не трябва да бъдем себецентрирани. Трябва да имаме уважение към самите себе си, защото ние не сме свои си, а сме Христови.
– Бог каза на Адам да пази градината. От какво да я пази?
– Греховете върху които се фокусираме и ги намираме за грешни са действия, които ние или другите вършат.
– Бог иска да пазим сърцата си. Не можем да променим плода, ако не променим дървото. Важно е да знаем какви са процесите в нас. Най-напред е невидимото.
– Това което ние правим отвън, музиката която слушаме, начина на обличане и т.н. , говорят за невидимото.
Римляни 14:17
– Да бъдеш праведен, свят или спасен не е нещо, което ти усещаш. Това, което усещаме е свидетелството на Духа в нас.
– Бог е избрал да ни води чрез Духа Си и словото Си.
Римляни 6:4-6
– Има неща, които ние трябва да знаем. Проблема на много от нас е там, че се движим по чувствата. Но има неща, които трябва да знаем!
– Много пъти свидетелствата на Духа не съответстват със свидетелствата на ума ни. Затова имаме словото – за да обучаваме ума си.
– Нашият дух приема свидетелството от Святия Дух, а нашият ум от духа ни.
– За да достигнем до съвършенство е нужно да се преобразяваме, а обновяването на ума става като най-напред вземем решение.
– Обновяването на ума не е лесен и кратък процес. Необходимо е да се подготвим за него.
– Преди Бог да направи Авраам баща на народи Той го обучи.
Римляни 12:1
– Ако искаме да служим на Господа трябва да вземем решение да Му предадем тялото си. Когато Му предадеш тялото си ти си готов да обновиш ума си. Умът в свързан с тялото и винаги ще служи на тялото. Това е решение да не живееш вече за себе си, а за Господа. Това означава да прилагаш всичко, което е стандарт в словото Му, а няма да се прави избирателно.
– На един човек, който е приел да бъде ученик му е ясно, че няма да поучава, а ще бъде учен.
– Важно е да не пропускаме шансовете, които Бог ни дава сега! По-добре е да се държим така все едно няма да има втори шанс, от колкото да сме на четвърти, пети или шести шанс!
– Ако пропуснеш определени възможности и ти се даде втори шанс няма да е същото! Има време за всяко нещо под слънцето. Не трябва да пропускаме шансовете си! После няма да е същото и ефектът ще бъде различен!
Йоан 10:10
– Крадецът желае да влезе в твоя живот, душата ти, семейството ти, бизнеса ти с една единствена цел – да краде и убива. Ако дяволът не може да убие нещо в живота ти, то тогава той ще се опита да го открадне
– Ние сме преминали от смърт към живот, защото сме приели Христос. Дори и да не почувстваш, че си преселен от царството на тъмнината в царството на светлината, това не значи, че не си там.
– Когато съзнанието ти, умът ти е съгласен със свидетелството на Духа има радост и мир.
Матей 6:25-26 => 6:19-25
– Каква е връзката между окото и притеснението? Чрез очите ние виждаме и очите ни имат способността да се фокусират. Ние обикновено се фокусираме върху нещо, за да го видим ясно. Върху какво си се фокусирал сега?
– Бог ни е дал вечен живот. Поради това ние имаме знание и следователно съзнание за праведност и мир в сърцата си, а това произвежда радост в нас. В следствие на всичко това ние имаме и всичко друго, от което ние се нуждаем.
– Дяволът краде от нас, за да не бъдем щастливи както и той не е.
– Исус иска да ни издига от едно ниво на друго ниво. Никога надолу, но винаги нагоре!
– Исус казва да не се бепокоим, защото безпокойството е крадец. Безпокойството е негативно очакване за неща, които предстоят.
– Бог иска да се събуждаме радостни и да се веселим ВСЕКИ ДЕН!
– Как дяволът краде тази радост? Като те фокусира на неправилни неща – негативни, песимистични неща. Той те префокусира и по този начин не можеш да угодиш на Бога.
– Когато ние се радваме или безпокоим даваме автоматичено оценка на Божието дело – съответно „струваше си“, когато се радваме в Него и „нула“, когато се безпокоим.
Матей 6:28-31
– Бог иска да ни изведе на едно ново ниво!
– Защо ние днес, когато попадаме в проблеми бездействаме и търсим някой да ни избави. Не сме се научили да воюваме и да използваме духовните оръжия, които Бог ни дава!
– Когато не се покоряваме на властите в църквата означава, че нямаме страх от Бога.
– Силите, които ни помагат да практикуваме властта си са ангелите.
– Колкото повече ти си покорен на властта над теб, толкова повече ангели ще има при теб. Ангелите не участват в бунтове. Един бунтар привлича бунтари.
– Не всички врагове осъзнават, че са такива, но Господ Исус Христос казва, че по плода ще се познае.
– Понеже дяволът не може да те накара да не си християнин, то той иска да не си щастлив. Безпокойството е притеснение върху бъдещи проблеми! Фокусът е върху бъдещите проблеми! За днес Бог се грижи, а за утре Господ ще се погрижи!!!! Това е денят, който Бог сътвори, за да се радваш в него и да се веселиш.
– ИСУС ИСКА ДА НИ ВЪВЕДЕ В НЕГОВИТЕ ОБЕЩАНИЯ! НЕ КАКВОТО ТИ СИ ИЗРАБОТИШ, ТОЙ ВЕЧЕ ГО ИЗРАБОТИ ЗА ТЕБ!!! НИЕ СМЕ НЕОБИКНОВЕНИ ХОРА ЗАРАДИ НЕ ОБИКНОВЕНИЯ, КОЙТО ЖИВЕЕ В НАС!
Матей 6:31-34
– „Не се безпокойте и не казвайте…“ Негативното говорене по наш адрес не ни пречи. МОЕТО НЕГАТИВНО ГОВОРЕНЕ МИ ПРЕЧИ! Хората говорят негативно по твой адрес, за да си притиснат от тях. Думите създават атмосфера и са храна за духовни същества!
– Ти си човекът, който може да разруши или съгради живота си.
– Не позволявай на дявола и служителите му да те префокусират върху тъмнината и това, което не е наред!
– Когато става въпрос за светлина се говори за словото! Това върху, което трябва да се фокусираме е словото! Трябва да следваме това, което то ни учи и тогава позволяваме на словото да влезе в нас. Когато се фокусираме върху тъмнината й позволяваме да влезе в нас!
– Крадецът краде в тъмнината. Той трябва да помрачи погледа ти.
– БОГ НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ДЕЦАТА СИ !!!!
– Бог за разлика от нас знае какво е в ада. ТОЙ НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ НАС, ЗАЩОТО ТОЙ ПЛАТИ ПРЕКАЛЕНО ВИСОКА ЦЕНА, ЗА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ТОВА, ЗА КОЕТО ПЛАТИ!
– Бог иска ние да се наслаждаваме!
– Ние сме души, които живеят в тела. А душата ще отговаря за всеки грях, който тялото е извършил!
Притчи 23:1-8
– 1:4 – всичко започва от мислите!
– Ние сме много велики и сме предназначени да сме с Бога! Ето защо трябва да се обхождаме както трябва и да живеем достойно за призванието, с което сме призвани.
– Ние не сме обикновени хора! Бог иска да ни даде наготово неща заради званието, мисията и позицията, която имаме!
– Силата ни е в интелекта, там трябва да стоим