Не се отказвай, не се предавай!

Не се отказвай, не се предавай!