Нова духовна епоха

Нова духовна епоха

Това време, в което ние сега живеем, е краят на прехода!
Ние говорим за духовен преход.

Всяка една служба е важна, обаче има послания, които са с различна насоченост – има послания, които са насърчителни, изграждащи и др.
Има послания, които са животоопределящи!

Свещениците в Стария завет говореха Божия закон.
Пророците даваха послания, които даваха посока – животоопределящи послания.
Ако големците послушаха Словото на Господа чрез пророците, Господ им даваше избавление.

В Последно време Господ ще събере Израел обратно (Юда и Израел).

Това, което се случва в България, е към края на прехода – идва ново време.

“Нищо ново няма под слънцето.”
Ние можем да знаем какво ще се случи от това, каквото се е случило.

Много е важно как гледаме към Библията – отношението към самото Послание.

Всичко на този свят е свързано с отношение и взаимоотношение.

“Господ интимно се съобщава с тези, които Го обичат и на тях Той разкрива Завета Си.”
Много е повърхностно, че заветът ни с Господа е само за да можем един ден да не отидем в ада, а да отидем в рая.

“Господ не забрави Завета Си с Авраам.”
Когато Господ сключи завет с Авраам, Той го сключи с целия негов род.
“Твоите потомци ще бъдат роби в чужда земя.”
Господ избра и използва един мъж, за да стане баща на много хора.

Бог е и личен Бог, но Той е Бог на народите!
В Неговото сърце няма място само за един човек!
“Разширете сърцата си…в нашето сърце не е тясно за вас.”
Рим. 9:1-3
“Анатема” означава отлъчен от небето.
Днес го няма този респект към Божия Дух.
Ние днес не ценим Словото както са Го ценили в древността.
В първата църква не са имали Словото, което ние имаме днес – То се е предавало устно и чрез писма.
Когато римският император официално узакони християнството, Сатана чрез него затвори огъня в огнището.

“Праведният чрез вяра ще живее.”

1 Кор. 13
“Бог е любов.” – Ако нямаш Бога в живота си, нищо не можеш да направиш!

“Бог толкова възлюби света, че изпрати Своя единороден Син…”

Днес има доста хора, които вършат благодеяния – просто помагат.
Но това, което те вършат, от какво произлиза – от Божията любов в сърцата им или от друг вид любов?

Господ Исус беше Самата любов на Бога, дошла на земята!
Той на моменти хранеше бедните, но не всеки ден.
Той ги поучаваше да не се безпокоят за нищо – значи не ги е хранил постоянно, защото те са се притеснявали.

Пс. 37 – “уповавай на Господа от все сърце…и Той ще извърши очакването ти.”

Вярата носи радост!
Вярата се предава!
Вярата говори!
Когато ние изпълним Словото на Бога, тогава Бог ще потвърди Словото Си със знамения и чудеса!

Много е важно да разпознаваме в какво време живеем!

Какво прави един човек велик?
Мат. 5:19-20
Марк 2:18-22

Това е краят на една епоха и началото на друга.
Винаги това нещо се ознаменува от определени събития.
Тази година се навършват 70 години от съществуването на Израел като държава.
Числото 7 представлява завършеност/цялост.
Тази година се навършва 5777 година от еврейския календар.

Йоан Кръстител беше на ръба на прехода на една епоха към друга.
“Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя.” – “Фарисеите ви обременяват с тежки товари, но те не ви носят мир!”
Евреи 12:1-2
Словото тълкува Словото!

Исус каза: “Старозаветната епоха приключва дотук.”
Йоан Кръстител беше точно в този преход.

Имаше категория хора, които искаха Бога и затова се товареха с тези бремена от фарисеите. – Исус каза: “Само вие елате при Мен.”

Имаше 3 категории вярващи хора:
1. Фарисеиските ученици
2. Йоановите ученици
3. Исусовите ученици – сватбарите
“Могат ли сватбарите да постят докато Младоженецът е с тях?”
Сватбарите бяха произлезли от първите две категории.

Исус като вижда Петър му пророкуваше – “Ти си Симон (=тръстика, разлюляна от вятъра)…но ще се казваш Петър.(=канара).”

Исус каза на фарисеите: “Вие сте стари мехове.”
Йоановите ученици бяха от по-погресивно служение, но и те бяха закърмени със старите традиции!

Много пъти, когато ние говорим лоши неща, абортираме нашия призив!

Има голям шанс Йоановите ученици да станат Исусови!

Господ ще събере старото и новото и ще направи нещо уникално!

“Слугата Ми Мойсей умря. Сега стани ти и целият народ и влезте в тази земя…”

Много е важно нашето отношение към финансите!
Ако нямаме правилното отношение към финансите, тогава Мамон ще ни зароби!

При всеки един нов преход Бог възкресява забравени истини!
Господ отново ще съживи някои истини, които са били забравени!
Господ ще направи не само чудеса на изцеление, но и големи финансови чудеса!

Не ги слушайте тези неща, когато някой плюе някого за пари!
Силата на дявола е в парите и заблудата.

Повече от всякога не трябва да сме себични – мисли за разпространението на Евангелието!

Трябва да се научим да инвестираме във вечни неща!

Бедността идва от състоянието на вътрешния човек – когато вътрешно си богат, ти ще започваш и външно да бъдеш богат!

Историята за неверния настойник
“Инвестирайте в приятели – спечелете си приятелства посредством неправедно богатство.” – “Използвайте вашето богатство, за да си спечелите приятели!”
Един ден Господ ще ни държи отговорни как сме използвали финансите си!

Сей там, където виждаш, че има плод!
“Който сее за духа, ще пожъне вечен живот.”

Бог иска да сме богати, но верни за Неговото царство!

Когато ние сме канали за Царството, ще можем да видим Божието изобилие в църквата Му!