От защита в атака

От защита в атака

„Гоних враговете си и ги стигнах, и не се върнах докато не ги довърших“.

Господ ни е дал власт над цялата сила на врага.

Принцовете на мрака трябва да бъдат вързани, а хората развързани.